ירושלים: תוספת של אלפי יחידות דיור

הסדר בין האוצר, מקרקעי ישראל והאוניברסיטה העברית צפוי להביא לפיתוח אלפי יח"ד ועשרות אלפי מ"ר לתעסוקה ומסחר

האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הסדר בין האוצר, מקרקעי ישראל והאוניברסיטה העברית צפוי להביא לפיתוח אלפי יח"ד ועשרות אלפי מ"ר לתעסוקה ומסחר

במסגרת ישיבת הממשלה ליום ירושלים, הנחתה הממשלה את מנהל רשות מקרקעי ישראל לגבש הסדר מקרקעין עם האוניברסיטה העברית שיביא לפיתוח של 3,000-4,000 יחידות דיור חדשות ועשרות אלפי מ"ר המיועדות לתעסוקה ומסחר במתחמים שונים בהר הצופים ובגבעת רם.

ההסדר יביא לייעול השימוש בקרקע תוך מתן מענה לצורכי הבינוי של האוניברסיטה בד בבד עם הרחבת היצע הדיור וחיבור שכונת הגבעה הצרפתית עם הקמפוס. תכניות אלה, שיקודמו על ידי רשות קרקעי ישראל בתיאום עם האוניברסיטה, יחזקו את הקשר בין השכונות הסובבות לבין האוניברסיטה ופעילותה, ויאפשרו הקמה של שטחי תעסוקה ומסחר בעלי אוריינטציה לפעילות האקדמיה ויצירת אקו-סיסטם פורה ויצרני.

כמו כן, יצוין כי תוספת שטחי התעסוקה והמסחר יהוו מקור הכנסה נוסף לעיריית ירושלים ויביאו לחיזוק איתנותה הכלכלית.

ההחלטה קבעה כי על יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל להביא את עקרונות ההסדר לאישור בישיבת המועצה בתוך 90 יום.

השארת תגובה