"להביא את ש"ס אידן לכל ישיבה"

אברכי 'ש"ס אידן 'הדהימו את בחורי קפלן בירושלים שנבחנו על הש"ס בעל פה בשליטה מופלאה. צפו בגלריה מהבחינה ווידאו מהמשפיע רבי אלימלך בידרמן עם נגידי הכולל

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מעמד קנאת סופרים, חוותה ישיבת 'דעת אהרן' בירושלים (קפלן החדשה) בירושלים, עת ראשי הישיבה רצו להראות לתלמידיהם עד כמה אפשר להשיג חשקת לימוד התורה בהתמדה, ואיך כל בחור יכול לשלוט בש"ס כולו אפילו בדורנו אנו.

ראשי הישיבה הזמינו את רבי אברהם אייזן אב"ד פוזנא, מייסד רשת הכוללים ש"ס אידן, המפורסמים ביגיעתם ובבקיאותם העצומה בש"ס תלמוד בבלי הלומדים וחוזרים על הש"ס מידי שנה בשנה בעיון ובבקיאות.

הגר"א אייזן הואיל בטובו לבוא עם אברכי הכולל לישיבה וראשי הישיבה רבי ניסן קפלן ורבי רפאל שמואלביץ בחנו בפומבי את האברכים עם שאלות קשות ומסובכות בכל הש"ס.

במשך שעות ארבעים ושתיים אברכים היודעים ש"ס עונים בדייקנות על כל שאלה בלי גמגום, כשסביבם עומדים צפופים בחורי הישיבה ומתקשים להאמין למראה עיניהם.

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ששמע על הבחינה התבטא: "אשרי עין ראתה זאת – שמחים הם העיניים החזותיות של תופעה זו כמו ש"ס אידן. ברוך דורנו שזכה לש"ס אידן וכאלו אברכים". הגר"נ קפלן אף ציטט כי הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התור התבטא כשהכריז: "זו מצווה לכל ישיבה להביא קבוצה של האברכים גאוני הש"ס אידן כדי שכל בחור יכול לראות ממקור ראשון שהוא יכול להיות גם ש"ס איד".

הגר"נ קפלן התבטא לאחר הבחינה "לבחורים שלנו היתה הזדמנות לראות 42 ש"סים חיים בפעולה הם שולטים בש"ס".

במהלך כל שנה משלים כל אברך רשת הכוללים ש"ס אידן, לכל הפחות 13,555 דפי גמרא עם כל רש"י ותוספות, בעל פה. זה היה הפעם השבע עשרה שנבחנו האברכים הגאונים על כל הש"ס כולו בתוך עשר שנים, מלבד הבחינות בכתב והבחינה השנתית אצל שר התורה ונשיא של ש"ס אידן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

ראשי הישיבה הביעו את התפעלותם לאחר המעמד ואף כתבו מכתב לראש הכוללים הגר"א אייזן באמרם כי חשבו שבאו ללמד ולהפתיע את הבחורים אך עד מהרה הם עצמם הופתעו מהמחזה אשר כזה לא ראו מעולם, ואילו לא ראו זאת במו עיניהם לא היו מאמינים.

השארת תגובה