באלע פותחים מענה לבריאות הנפש

ישראל פרוש ראש העיר אלעד
ישראל פרוש ראש העיר אלעד

מענים לשרותי בריאות הנפש יפתחו עבור כלל תושבי העיר העיר, כך סיכמו פורום ספקי 'סל שיקום' של משרד הבריאות בתחום הנפש, בתום ישיבה שנערכה באגף לשירותיים חברתיים.

הישיבה התקיימה באגף לשירותים חברתיים, ביוזמה ובהובלה של לבנת לבנשטיין מנהלת האגף והצוות המטפל בתחום ומ. שביב מנהל סניף עזר מציון, כולל נציגי המחלקה לבריאות הנפש בעמותה, כשהמטרה לעגן את נושא זכויות  התושבים הזכאים ל'סל שיקום'.

אנשי משרד הבריאות באגף בריאות הנפש במחוז גב' ט. בניאל וגב' ד. לבוק הציגו השבוע את זכויות 'סל שיקום' לזכאים המקבלים מספר רב של מענים ע"י משרד הבריאות, שכיום מופעלים בעיר על ידי עמותות כמו: בית חם, עזר מציון, קידום, מעלות ועוד, הנותנים מענים לתושבי העיר.

במסגרת 'סל שיקום' הניתן כיום על ידי משרד הבריאות זכאים שירותי חונכות, סומכות, דיור מוגן, תעסוקה נתמכת, השכלה.

מנכ"ל עיריית אלעד זאב קשש ורמ"ט ראש העיר מני אמיתי, שהשתתפו בישיבה, ציינו את עמדת ראש העיר ישראל פרוש, שהנושא קרוב לליבו ותומך בהתכנסות החשובה, כשאף הביעו סיפוק רב מתחילתו של שיתוף הפעולה עם משרד הבריאות, על מנת שתושבי העיר יקבלו את זכויותיהם על פי חוק, מתוך מטרה להסיר את החסמים ולתת מידע עדכני לתושבי העיר על הסל.

השארת תגובה