כחלון לבג"צ: "נעתר לפסיקה תוך מחאה"

שר האוצר משה כחלון במכתב ליועמ"ש נגד החלטת בג"צ המחייבת אותו לחתום על עליית מוצרי החלב, "אני נאלץ לחתום תחת מחאה על חוק הפיקוח"

משה כחלון (צילום: משה גולדשטיין)
משה כחלון (צילום: משה גולדשטיין)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שר האוצר משה כחלון מצא דרך מקורית להיענות לפסיקת בג"ץ-תנובה שהוגשה נגדו בגין סירובו לאפשר את עליית מוצרי החלב.

במכתב תשובה ששיגר שר האוצר ליועץ המשפטי לממשלה הוא מציין כי הוא נענה לקיום פסיקת בג"ץ תוך מחאה על ההחלטה הפוגעת בשכבות החלשות.

להלן נוסח המכתב: "אבקש להבהיר כי עמדתי היא שיש מקום כי סמכותו של שר האוצר להורות על עדכון מחירים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, לא תוגבל על בסיס המלצת ועדת המחירים בלבד וכי ינתן לשר האוצר שיקול דעת רחב יותר בשים לב למכלול שיקולים הנוגעים לעניין. עמדתי הייתה ונותרה שבנסיבות העניין אין מקום להעלות את מחיר החלב בהתחשב בהשלכות שיש לכך על יוקר המחיה והפגיעה בציבור בדגש על השכבות החלשות.

עמדה זו עמדה בבסיס התנגדותי לחתימה על צו הפיקוח בעניין מחירי החלב.

לצערי הרב, עמדתי זו לא התקבלה. ציפיתי מבית המשפט כי בעניין זה יעמוד לצד השכבות החלשות שהולכות להיפגע מהמהלך שמולם עומד מונופול ענק ורב השפעה במשק.

מפאת כבודו של בית המשפט העליון ובשל החובה לקיים פסקי דין, ומאחר שבית המשפט לא הותיר לי ברירה, אני ניאלץ לחתום תחת מחאה על צו הפיקוח בהתאם לפסק הדין שניתן."

השארת תגובה