תביעת אובדן כושר עבודה

משרד
משרד
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אובדן כושר עבודה הינו מצב בו אדם אינו יכול לעבוד באופן מלא או באופן חלקי כתוצאה מפגיעה בתאונה או כתוצאה ממחלה, מדובר על אחד המקרים הקשים ביותר שאדם יכול לחוות שכן כושר עבודה מאפשר לאדם לקיים את עצמו ואת בני ביתו. אובדן כושר העבודה יכול להיות קבוע או זמני כאשר הפגיעה יכולה למנוע מהאדם לעבוד במקצוע בו הוא עסק עד התאונה או עד פרוץ המחלה, אך הוא כן יכול לעבוד בעבודה אחרת. במקרה אחר האדם לא יכול לעבוד כלל.

בישראל קיימים 2 גופים שמכסים על מקרים של אובדן כושר עבודה לעובדים, גופים אלו הינם: חברות הביטוח הפרטיות והביטוח הלאומי. במאמר זה נעסוק במקרה שהמבוטח מחזיק בביטוח מהביטוח הלאומי.

ביטוח אבדן כושר עבודה מהביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי מבטח את כל האזרחים בארץ. ביטוחי אובדן כושר העבודה מתחלקים בהתאם למצבו של הנפגע שיכול להיפגע בתאונת עבודה, בתאונה שחלה בביתו או בתאונת דרכים. כמו כן, ישנם כיסויים שחלים על מצבים בהם כושר העבודה של האדם נפגע לצמיתות/ ירד ב-50%, או במקרים בהם ההכנסה של הנפגע ירדה ב-45% כתוצאה מאובדן כושר עבודה זמני. חשוב להדגיש שקצבת הנכות שתינתן לנפגע מהביטוח הלאומי תהיה זהה בגובהה בכל המקרים ולא תתייחס לגובה המשכורת שהוא הרוויח טרם הפגיעה.

איך להגיש תביעת אובדן כושר עבודה לביטוח לאומי?

במקרה שאדם איבד את כושר העבודה כתוצאה ממחלה או פגיעה ומצבו תואם לקריטריונים שנקבעו על ידי חברת הביטוח, הוא יהיה זכאי לקבלת קצבה. כדי לקבל את הקצבה יהיה על הנפגע להגיש תביעת זכאות לקבלת גמלה. תביעת הזכאות דורשת מהנפגע לבצע מספר פעולות.

ראשית, יהיה על הנפגע למלא טופס ייעודי מהביטוח הלאומי – במקרה של תאונה יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי תאונה ובמקרה של מחלה יש למלא טופס תביעה לקבלת קצבת נכות כללית. יש למלא את הטפסים לרבות פנייה אל הרופא המטפל.

יש להגיש את הטופס תוך 90 ימים מהמועד בו ארעה התאונה או מהמועד בו פרצה המחלה עד שנה מהמועד בו נפגע כושר העבודה. במידה שהבקשה מוגשת מאוחר יותר מהתקופה שצוינה, עשוי הנפגע לקבל גמלה רטרואקטיבית, אך היא תינתן רק למשך שנה.

לאחר ביצוע הפעולות הללו יש להמתין לתגובתו של הביטוח הלאומי. במידה שהביטוח דורש אישורים מסוימים, יש להגיש אותם. כמו כן, יש להיבדק על ידי הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. הבדיקה צריכה להתבצע על ידי רופא שעוסק בתחום בו חלה הפגיעה.

לא לוותר על הזכויות

איבוד כושר עבודה הוא מצב קשה ביותר, מדובר על אובדן היכולת לכלכל את האדם עצמו ואת משפחתו. לכן, למרות הקשיים הבירוקרטיים, חשוב להגיש תביעה בגין איבוד כושר עבודה ולא לוותר על כך.

השארת תגובה