מיוחד: בד"צ לטובת הכהנים

לאחר שנים של עוגמת נפש עבור מאות אלפי כהנים: במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי הוקם בד"צ "ממלכת כהנים" לפיקוח בבתי החולים בראשות גדולי הפוסקים משבט הכהונה

בדצ ממלכת כהנים
בדצ ממלכת כהנים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במעמד מרשים במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ובברכת מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ומרן חכם שלום כהן, הוקם בד"צ "ממלכת כהנים" לפיקוח על ענייני טהרת כהנים בבתי החולים לאחר שנים ארוכות של צער ועוגמת נפש עבור מאות אלפי כהנים ברחבי הארץ.

את המעמד כיבדו בהשתתפותם חברי הבד"צ, גדולי הפוסקים משבט הכהונה: הגאון רבי בן ציון הכהן קוק ראש בית הוראה הכללי ירושלים, הגאון רבי שמאי קהת הכהן גראס חבר בד"צ "מחזיקי הדת – בעלזא", הגאון רבי אברהם יצחק הכהן רובין חבר בד"צ "שארית ישראל", הגאון רבי חיים יהודה כהן הרב הפוסק בבד"צ 'העדה החרדית', הגאון רבי יעקב חנוך הכהן שבדרון מזקני רבני קרלין סטולין והגאון רבי זבדיה כהן ראב"ד תל אביב.

הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, מראשי הבד"צ, פתח את כנס היסוד בביתו של מרן: "יש לכהנים צער גדול, כל פעם שצריכים להגיע לבתי החולים בגלל בעיות של טומאת כהנים. לצערנו, למרות ההתקדמות בכל התחומים, ברוב בתי החולים העניין כלל לא מסודר, וגם בבתי החולים שהעניין מסודר כביכול, הכהנים נאלצים להמתין שעות ארוכות". הרב קוק הביא את דברי הגמרא אודות רשב"י שטיהר את טבריה להקל על צער הכהנים. "הצער דאז הוא כאין וכאפס לעומת צער הכהנים כיום בבתי חולים. גם הכמות של אז היא כאין וכאפס לעומת כמות הכהנים כיום".

הגרב"צ הדגיש כי אמר כי אצל מרן יש דין קדימה לענייני הכהנים. "אפילו בין אלפי המכתבים המגיעים אל הבית הגדול ברחוב רשב"ם, מרן מקדים להשיב על שאלות הכהנים לפני כולם מדין 'וקדשתו'. אם כן, בטוחים אנו שלמרות ה'חובות' בלימוד וטרדות הכל, תינתן 'קדימה' לענייני הבד"צ של הכהנים".

חברי הבד"צ הגישו למרן את מגילת היסוד. "כהנים חתומים פה, אני לא כהן", הגיב מרן הגר"ח בענוותנותו. "גדול כתר תורה – מכתר כהונה", נענו הרבנים. מרן איחל ברכה והצלחה וצירף את חתימתו למגילת היסוד. בהמשך הצטרפו גם מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ומרן הגר"ש כהן, נשיא מועצת חכמי התורה.

לאחר מכן נערך מעמד מרטיט בו ששת חברי הבד"צ, כולם פוסקים, דיינים ורבנים מפורסמים משבט הכהונה, בירכו את מרן בברכת כהנים. קורת רוח נראתה על פני מרן שהוסיף ברכתו בעל פה: "שלא תצטרכו לבוא לבתי חולים, רק בשביל לידות ושמחות".

במגילת היסוד, קוראים חברי הבד"צ ובראשם גדולי ישראל, לרבני וראשי בתי החולים ומנהלי משרד הבריאות, כמו גם לכלל הציבור, לפעול למציאת פתרונות הלכתיים לצער הכהנים: "הנה שבט הכהונה בארצנו המונה רבבות כ"י השומרים על קדושת הכהונה נאנקים תחת מציאות בלתי אפשרית ברוב בתי החולים כאשר טומאת מת מונעת מהם רפואה במצבים שאינם פיקוח נפש, ואף במקומות שסידרו "אזהרה לכהנים" בשעה שטומאת מת מצויה, נאלצים להמתין שעות ארוכות מחוץ לבית החולים. זהו גם מכשול גדול לאחינו הכהנים שלצערנו אינם מודעים כלל לאיסורים הנ"ל.

"בזאת התכנסנו בס"ד לייסד בד״צ "ממלכת כהנים" לפיקוח בבתי החולים ובשאר מקומות לענייני טהרת הכהנים ע"פ ההלכה המסורה לנו מדור דור למען דעת מותר או אסור, טהור או טמא.

"הננו קוראים בזה לכל מי שבידו, ובכללם רבני ומנהלי בתי החולים וראשי משרד הבריאות, לפעול ולחזק ידי העוסקים במציאת פתרונות ראויים לטהר מקומות אלו. ובוודאי מצוה על כאו"א להעדיף בתי רפואה אשר יש בהם תיקון להנ"ל. "וכל המסייעים והתומכים, מקיימים מצות עשה "קדושים יהיו" ואף ישראל מצווים להפריש הכהן מטומאה (ויקרא כ"א, ו) ויתברכו בברכה המשולשת בתורה במילוי כל משאלות לבם לטובה".

מיד לאחר כנס היסוד יצאו הגאונים חברי הבד"צ לסיור מיוחד במרכז הרפואי 'מעייני הישועה' על ידי רב המרכז הרפואי הרב יוסף הופנר. בתום הסיור המפורט הביעו התפעלותם מהסטנדרטים ההלכתיים הגבוהים בכל העניינים, כולל בעניינים הרגישים של טהרת הכהנים והטיפול בנפטרים ר"ל, תחת פיקוח ועד ההלכה בראשות הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין ובהכוונת מרן הגר"ח קניבסקי. הרבנים הביעו תקווה כי הלוואי וילמדו בבתי חולים אחרים ברחבי  הארץ מ'מעייני הישועה'.

ממזכירות בד"צ "ממלכת כהנים" נמסר כי בימים אלו מתנהלים מגעים עם כלל בתי החולים בארץ לפיקוח והסדרה בנושא טומאת כהנים, ונציגי בתי החולים יכולים להירשם באמצעות המוקד 0722-133466 שלוחה 4.

השארת תגובה