החסידים הגיעו לעצרת בישיבה הליטאית

תושבי רחובות נענו לקריאת מרנן ורבנו גדולי ישראל והתכנסו ב'ליל שישי' שעבר, לעצרת זעקה ותפילה לנוכח רמיסת קדושת השבת בראש חוצות בעיר העברית הראשונה

עצרת למען השבת
עצרת למען השבת
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מחזה מרהיב ומרנין של אחדות נרשם ברחובות ביום חמישי שעבר במהלך "עצרת השבת" שהתקיימה בהיכל ישיבת "חכמה ודעת", לנוכח קריאתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לבוא בקול זעקה ותפילה לנוכח רמיסת שבת קודש בעיר תל אביב.

כזכור, גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין ומרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי חתמו שבוע שעבר על 'קול קורא' בו נקראו ציבור יראי ה' וחושבי שמו אשר שבת מלכתא יקרה לליבם, להתכנס יחדיו בכל עיר ועיר בליל שישי לאחר חצות הלילה ולהתפלל להקב"ה שיסיר את חרפת עמו לנוכח חילולי השבת המחפירים שהולכים ותכפים ברחבי הארץ.

ברחובות נענו רבני העיר גם הם לקריאתם של מאורי הדור שליט"א וקראו לתושבי העיר להצטרף להמוני בית ישראל ולהתכנס גם הם בבתי הכנסיות והכוללים בעצרת זעקה ותפילה בליל שישי לאחר חצות.

כך התקיימה תפילת רבים בהיכל הכולל ברחוב מרים מזרחי, כאשר רבים מבני הקהילה החרדית בעיר מילאו את היכל הכולל בחצות הלילה. כך גם התקיימה עצרת תפילה מרכזית בהיכל ישיבת "חכמה ודעת" בבנין בית הכנסת "בית אריאל" בהשתתפות הרה"ג דוד משה רוזנבוים רב קהילת קרעטשניף. בעצרת נשא דברי חיזוק והתעוררות ראש הישיבה הגאון הרב יצחק גרנדוויץ שליט"א שעורר את הקהל על ענין המסירות נפש שצריכה לפעום בלב כל יהודי ויהודי למען קדושת ושמירת ערך השבת. עם סיום דבריו עבר לפני התיבה אחד מרבני הישיבה והציבור פתח באמירת פרקי תהילים, סליחות, י"ג מידות ועוד לקול תקיעת שופרות. עם סיום המעמד פצח הקהל בריקוד מרומם וספונטני על הניגון עם המילים "שבת קודש נפשי חולת אהבתיך", וכן "יזכו לרב טוב כל המתענגים בה", הנהוג לשורר בחצר חסידות קרעטשניף.

השארת תגובה