בן גביר תבע את ליברמן על 'לשון הרע' – ליברמן: יש לי חסינות

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

חבר הכנסת אביגדור ליברמן ביקש להשתמש בחסינותו על מנת לדחות את תביעת לשון הרע שהגיש נגדו איתמר בן גביר.

התביעה הוגשה על ידי בן גביר במהלך מערכת הבחירות האחרונה, בעקבות ריאיון של ליברמן בכאן ב', במהלכו כינה את בן גביר "שמפניה", ורמז בכך שהיה סוכן שב"כ.

בצהריים הגישו עורכי הדין ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון תגובה בשם ליברמן ובה מתבקש בית המשפט לדחות על הסף את התביעה.

"במהלך מערכת הבחירות האחרונה התראיין חה"כ ליברמן בשידור חי בתוכנית 'דקל סגל' בכאן ב'. בראיון נשאל על הצבעת מפלגתו בוועדת הבחירות המרכזית בנוגע לפסילת או אי פסילת מועמדים שונים ובכללם איתמר בן גביר. ח"כ ליברמן הסביר את דרך הצבעתה של מפלגתו בוועדה – התנגדות לפסילת אנשי עוצמה יהודית, והבהיר שהיא איננה נובעת מקרבה רעיונית לאנשי 'עוצמה יהודית' מיכאל בן ארי ואיתמר בן גביר. בכתב התביעה נטען כי במסגרת זו, כינה ח"כ ליברמן את איתמר בן גביר בשם "שמפניה", ורמז בכך שהיה סוכן שב"כ", כתבו עורכי הדין.

בבקשה נכתב, כי "תביעתו של בן גביר הוגשה מצרכים פוליטיים גרידא, בניסיון פסול של בן גביר לעשות שימוש ברעה בהליכי משפט ולגרוף "הון פוליטי" בתקופת בחירות. והנה, תקופת הבחירות חלפה עברה, אך התביעה בעינה עומדת, ובן גביר לא משך את התביעה. בהתאם לכך, יש מקום לעשות שימוש בחסינות המהותית העומדת לזכות ח"כ ליברמן, על מנת לקטוע הליך מיותר זה בתחילתו".

עורכי הדין הדגישו כי "החסינות המהותית המוענקת לדברים שאמרו חברי כנסת במהלך ראיונות היא מוחלטת ולמעשה לא ניתן למצוא ולו מקרה אחד שבו נתבע חבר כנסת בגין אמירת לשון הרע והתביעה לא סולקה מיד על הסף בשל עקרון החסינות המהותית".

"המעיין בתמליל המלא של הראיון יראה בקלות, כי דברי ח"כ ליברמן בראיון מהווים הסבר אלמנטרי אותו חב ליברמן לציבור בוחריו, לפיו הצבעתו נגד פסילת בן גביר וחברו לרשימה אינה נובעת מקרבה אידיאולוגית, אלא מסיבה עקרונית בנוגע לפסילת מועמדים לכנסת. המדובר בשאלה שהייתה מצויה באותה העת בלב ליבה של מערכת הבחירות וסדר היום הציבורי".