"רק חיבה והערכה" • נשיא מועצת החכמים 'מרומם'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אמש התקיים כינוס "רוממות" למאות אברכים בירושלים כשמטרתו להקנות לאברכים את הכלים להעניק לבני הישיבות את תחושת הרוממות.

הכינוס נערך במעמד מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן ובהשתתפות הגר"מ צדקה ראש ישיבת פורת יוסף גאולה, הגר"מ הלוי ר"י תפארת הלוי, הגר"מ פנירי ראש בית ההוראה אפיקי מים והגר"י סיטון ר"י משכן חיים. כמו"כ השתתף השר אריה דרעי.

בדברים שנשא מרן ראש הישיבה שיבח את האברכים הזוכים לעודד ולרומם את הבחורים : "אשריו ואשרי חלקו של אברך שמחזיק בחור ומדרבן אותו להתעלות בתורה וירא"ש, וכמובן שהכל צריך להיות רק בדרך של חיבה והערכה. ובפרט אם הוא בן עם הארץ שהקב"ה אומר עליו כפי תהיה".

בסיום בירך מרן ראש הישיבה את המארגנים הרב יעקב אגסי והרב דב יעקב משען על היוזמה הברוכה, וכן את כל האברכים שלא תצא תקלה תחת ידם.

השר דרעי בדבריו הביע את שמחתו על היוזמה והירתמותם של האברכים למען מטרה נעלה זו והבטיח לסייע בכל מה שידרש.

לאחמ"כ התקיים פאנל מיוחד עם טובי המשגיחים על בעיות התקופה, והכרת הלך הרוח של הדור הצעיר. נשאלו שאלות אקטואליות וחינוכיות מזוויות שונות, וגדולי המשגיחים השיבו עליהם כל אחד מכיוונו , כאשר כל אחד מעשיר ומאיר את הנושא מזווית ראייה נוספת.

השארת תגובה