"תרדי מכאן כבר" – יו"ר הכנסת כעס על סתיו שפיר

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

בדיון על החוק לביטול מיגבלת שרי הממשלה, חברת הכנסת סתיו שפיר (העבודה) מתחה ביקורת: "את היועץ המשפטי של הכנסת כבר החלשתם לרמה שקשה לקבל תשובות אמיתיות בנושאים הללו".

אדלשטיין קרא לה "אני מאוד אבקש, גבירתי, בלהט הוויכוח לא לפגוע בעובדים מקצועיים בכנסת".

שפיר השיבה "אני מציינת עובדות" ואדלשטיין הגיב: "אני ממש לא מוכן שמעל הדוכן הזה יפגעו בעובדים המקצועיים של הכנסת".

תם זמנה הקצוב של חברת הכנסת שפיר לנאום אך היא לא מיהרה לרדת מהדוכן: "עובדים מקצועיים של הכנסת שאנחנו מעריכים אותם הערכה רבה".

אדלשטיין קרא לעברה: "זמנך תם. תודה רבה גבירתי. עברו שלוש דקות, נא לרדת".

שפיר התעקשה: "אעמוד על זכותי לומר את הדבר הזה".

יו"ר הכנסת הזמין את יו"ר מרצ ח"כ זנדברג שהיתה הבאה בתור לשאת דברים ושפיר המשיכה: "העובדים המצויינים של הכנסת הזאת מותקפים בלי סוף על ידי הקואליציה, מה שמחליש אותם".

אדלשטיין התעלם ממנה: "גבירתי נא לסיים ולרדת. יש גבול למה שאני מוכן לסבול מעל הדוכן הזה. תתייחסו אחד לשני ולא לעובדים של הכנסת".

שפיר המשיכה לדבר והיו"ר הסה אותה: "יש גבול להתנהגות כאן. תתייחסו לנבחרי ציבור ולא לעובדים של הכנסת. הם כאן בשבילך בין היתר".

אדלשטיין דרש משפיר לרדת מהדוכן כשהוא קורא לעברה, "איבדתם כל רסן, נמאס כבר".

"תרדי מכאן כבר. תרדי, את תופסת זמן של אחרים". כשאיימה שתתלונן על יו"ר הכנסת הוא ענה, "תתלונני עלי לועדת האתיקה, כשהיא תקום".