רבנים מזהירים: נערים לא עולים לבד למירון

רבני "טוהר המחנה" מבקשים להדגיש בפני ההורים ולהזהיר בכל תוקף על כך שיש לתת שימת לב מיוחדת – ובשום אופן לא לשלוח בני נוער לבדם לנסיעה הארוכה למירון – אלא בפיקוח ובצמוד למבוגר אחראי

לג בעומר בהכנסת אורחים רשבי לג בעומר בהכנסת אורחים רשבי
לג בעומר בהכנסת אורחים רשבי לג בעומר בהכנסת אורחים רשבי
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אל הר מירון מגיעים אנשים שונים מכל חלקי הארץ, חלקם גם מעמידים דוכנים למכירות שונות ומזכרות וכדו', והמקום הומה אדם, ואשר על כן, רבנים ואנשי חינוך מתחננים ממש ותובעים בכל תוקף לפעול במלוא האחריות – ולא לשלוח בני נוער לבדם למירון, והחכם עיניו בראשו שלא יהיה בוכה על לשעבר.

בנוסף, ידועה ומפורסמת בכל תפוצות ישראל התקנה החשובה של גדולי ומאורי הדור שליט"א וזצ"ל, בנושא: 'נסיעה כהלכה', שגברים יעלו ויישבו מקדימה, והנשים יעלו בדלת האחורית, וב"ה, ההסדר הזה קיים בכל החברות ובכל הנסיעות בארץ, ובפרט בנסיעות הארוכות למירון.
השנה, ישנם כמה רכבות ייחודיות שנוסעות ממרכז הארץ לכרמיאל, אי לכך הרבנים מבקשים לעורר ולהדגיש, שעל כל אחד ואחד לקחת אחריות על עצמו ועל סביבתו, ולדאוג לכך שתהיה השכינה שורה בין בני ישראל, ושבכל קרון תהיה חלוקה מכובדת וערכית, בין עזרת ישראל לעזרת הנשים, וכמובן שהדברים אמורים להתנהל בצורה וולונטרית ומרצון, וחלילה לא בדרך שאינה מכובדת ושל כפיה, שהרי כך דרכם של יראי ה' מאז ומעולם, להשפיע אך ורק בדרך של כבוד ושל קידוש ה'.

יודגש כי מחנכים ומנהלים רוחניים מעלים על נס את התועלת הרבה והעצומה שהביאה המתכונת המוצלחת של 'נסיעה כהלכה' וההפרדה המכובדת שהונהגה בכל חלקי התחבורה הציבורית. וזכות התנא האלוקי יעמוד לכל עם ישראל להיוושע בדבר ישועה ורחמים, אמן ואמן.

השארת תגובה