האדמו"ר קרא לחסידיו: התקוממות אזרחית

אדמו"ר מחוג חתם סופר ב'ועידת אשרינו' בבני ברק: "אנו בעיצומה של גיוס בנות חרדיות ע"י שלטונות הצבא; אנו צריכים להיערך למערכה אדירה כמו שהיתה בימי קום המדינה"

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

קהל רב, התכנס ב'ועידת אשרינו' שהתקיימה בביהמ"ד דקהל יראים "חוג חתם סופר" ברח' אדמור"י אלכסנדר בבני ברק, קהל הנשים התכנסו באולם ברחוב הסמוך שם צפו בשידור חי את דבר הועידה.

מנחה הועידה הרב שמואל אריה רוזנבוים ראש כולל ש"ס בקהילה, קידם בברכה את פני הנאספים, ולאחריו השמיע הרב יוסף הרשקוביץ דברים קצרים אודות צו השעה למסירות נפש מול האתגרים הגורליים העומדים בפני יראי ה' החפצים להמשיך את מסורת הדורות, לנוכח ההתערבויות המגמתיות של השלטון בישראל, בסיום דבריו הזמין את האדמו"ר לשאת מדברותיו בפני הקהל הרב שצבא במקום.

בדבריו פתח האדמו"ר כי אבן הפינה של הועידה הוא נתינת כבוד ויקר לכל קהילות הקודש לכל גווניהם, ללא קשר לדעתם והשקפתם על הנושאים הנידונים בועידה, וכל שכן שיש לחרוד לכבודם של מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות זצוק"ל ויבדלט"א, אשר בזכותם אנו חיים. ומכאן עבר להבהיר את גזירות רדיפת הדת השונות בארה"ק. בקטעים דלקמן, קטעים קצרים מתוך המשא הארוך והמקיף שנמשך למעלה משעתיים.

האדמו"ר ציטט מדברי החת"ם סופר זי"ע כי הקשה שבגזירות הוא כשנעלם מהעדה דבר הגזירה המרחפת עליהם, ובכך ניטלת האפשרות להתגונן ולהשיב מלחמה שערה. זה הוא מצבנו כהיום בארה"ק, כאשר רבים ושלמים מכחישים כי הגזירות כולם 'לא היה ולא נברא אלא משל היה', גם כאשר המציאות טופחת על פניהם שוב ושוב, זהו הקושי הנורא בגזירות בארה"ק.

האדמו"ר קרא נרגשות להתקוממות אזרחית חרדית מול כל הקמים עלינו, לא לתת דריסת רגל למפקחים מטעם "המחוז החרדי" במוסדות החינוך של בנינו ובנותינו, לא לציית למנהלי המוסדות הכופים על המלמדים והגננות לשתף פעולה עם המפקחים והמפקחות מטעם המחוז החרדים שאינןם בושים להתערב בתכני החינוך והדת היהודית. לפעול בכל עוז מול כל משתפי הפעולה להטמיע את האקדמיה בקרב מחננו, ביניהם רשויות חרדיות הבוחרות לקדם מיזמים והכוונים תעסוקתיים לאקדמיה ומכללות למיניהם. למחות בכל עוז מול גזירת הגיוס, לא לשתוק מול תופעת פלוגות צעירים חרדיים המשרתים בצבא, במספרים והיקפים שלא היינו מאמינים שיתכנו.

בדבריו שיבח את בעלי המסירות נפש שבכוחם להתמרד ברשויות הצבא ולא להופיע בכלל להתייצבות, ובכך להביע מחאה שאין בדומה לה על כל נסיונות ההשקה בכל זרועות החינוך ואורחות החיים בציבור החרדי. בעצם אי התייצבותם לצבא, זוכים צעירים אלו זוכים ומקדשים שם שמים בכל רגע מימי חייהם, גם בעת אכילתם ושינתם.

את עיקר משאו הקדיש האדמו"ר על גזירת גיוס הבנות בארה"ק, בציינו כי אנחנו כבר מצויים בעיצומה של גיוס בנות חרדיות מחוגים שונים בכל רחבי ארה"ק, מאות בנות כבר גוייסו בפועל באילוצים חוקיים ותיחכומים שונים, בהתעללות ואכזריות המזכירה את האכזריות של הציונות בימי קום המדינה בגניבת פעוטות מחיק אימותם ועוד. בחסות הבג"ץ חורג הצבא מהנוהל שהיתה קיימת עד היום בהסדרת הפטור לבנות החרדיות, כשמטרתם ברורה.

עשרות המתנדבות של ארגון 'חומתיך' הניצבות מדי יום ביומו מול לשכות הגיוס ומצילות בנות מהתגייסות, ומטפלות בכל ההסתבכויות הרבות של חרדיות רבות, אינן מספיקות למלחמה האדירה שהיתה אמורה להתארגן ע"י כל היהדות החרדית, כמו שהיתה בזמנו של מרן החזון איש זי"ע בימי קדם. עלינו להתבייש מחוגי המזרחי שאינם מכחישים את גזירת גיוס הבנות ופועלים בדרכים שונות להילחם עם רשויות הצבא, בעוד אנו עסוקים בלהכחיש את החי.

גם אלו שאינם נמצאים בחזית בלשכות הגיוס ובארגוני ההצלה צריכים להוקיר ולהעריך את כל הפעילים והפעילות הפועלים לש"ש וקורסים תחת הנטל, ואף לשטוף אותם עם סכומי כסף במידה גדושה כדי שיוכלו להתעצם במאבקם, ולאייש את העמדות מול לשכות הגיוס בכל רחבי ארה"ק, גם בטבריה ובבאר שבע באיזורי הפריפרייה, שם הסכנה גדולה שבעתיים.

מנהמת ליבו מחה האדמו"ר על חברי הכנסת ושלוחי דרבנן אשר לצד כל מפעליהם המבורכים לטובת היהדות החרדית, היו אמורים לרוץ אל בתי גדולי ישראל ולתאר בפניהם בבכי ובדמעות את כל ההרס והשמד המתחולל בחוצות, להציג בפניהם את מראות הפלוגות של הצעירים החרדיים בצבא, את עובדת גיוס הבנות החרדיות לצבא ולמשטרה, את הרס האקדמיה בבתי אלפי אברכים ונשותיהם, את עוצמת ההתערבות של השקה חילונית במיזמים וכינוסים שונים, ביניהם תחת חסויות החרדיות. כיצד יתכן שהעיתונות החרדית המודיע, יתד נאמן, המבשר, מעלימה עין ואינה מדווחת ולו בדל של מידע על כל השמד והנסיונות לשנות את פני הציבור החרדי.

השארת תגובה