"לא לאפשר ביטול הגבלת השרים"

התנועה לטוהר המידות למשרד המשפטים: אין לבטל את הגבלת מספר השרים בממשלה

ישיבת ממשלה, צילום אוהד צויגנברג, ידיעות אחרונות (13)
ישיבת ממשלה, צילום אוהד צויגנברג, ידיעות אחרונות (13)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

לקראת ההצבעה בישיבת הממשלה על ביטול הגבלת מספר שרי הממשלה, פנתה התנועה לטוהר המידות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה הגב' דינה זילבר, בקריאה שזו תורה לרה"מ להימנע מחקיקת התיקון לחוק יסוד הממשלה, המסיר את המגבלה על מספר השרים וסגני השרים שרשאים לכהן בממשלה.

עמדת התנועה היא כי הצעת החוק הנוכחית היא הצעה פסולה, נזקה רב מתועלתה, והיא עומדת בניגוד להמלצות כלל הוועדות הציבוריות שדנו בנושא לאורך השנים. במכתבה ציינה התנועה כי בשונה מהנטען בתזכיר לפיו תיקון החוק מבקש לחזור למצב שנהג לאורך רוב שנותיה של המדינה, הגבלת מספר השרים הייתה תוצאה של ביקורת ציבורית חריפה סביב חוסר יעילותן ובזבזנותן המיותרת של ממשלות גדולות. התנועה מתריעה כי ריבוי שרים עלול לערער את יציבותם והמשכיות עבודתם של מוסדות הרשות המבצעת והמינהל הציבורי, ולהביא לקבלת החלטות ממשלתיות שאינן עקביות.

לטענת אנשי התנועה, ביטול הגבלת מספר שרי הממשלה עלול גם להפר את האיזון החוקתי בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. צמיחה במספרם של נושאי המשרות תקטין את מספר חברי הכנסת שאינם חברי ממשלה, ושנבחרו על ידי הציבור להקדיש את מלוא מרצם לעבודה פרלמנטרית. התנועה חוששת כי ביטול ההגבלה על מספר חברי הממשלה, יאפשר הפעלת לחצים קואליציוניים חזקים מבעבר, ויחליש את מעמדו של מרכיב הממשלה, בכך שהוא יחזק את כושר המיקוח של השותפות הפוטנציאליות לקואליציה. כך עלול להיווצר כר נרחב לשחיתות שלטונית, בו המינוי המיניסטריאלי עצמו יהפוך למעין שוחד.

"התנועה למשילות ודמוקרטיה" פירסמה אף היא נייר עמדה בו היא קוראת לשרי הממשלה ולחברי הכנסת לתמוך בשינוי המוצע, ומציינת כי מאז שחוקק החוק הוא לא ייושם בפועל משום שלמרות המטרה החשובה, הוא בלתי אפשרי.

בתנועה משיבים לטענות השמאל ומדגישים, כי כבר בעת חקיקת התיקון המקורי בשנת 2014 הבהירה התנועה בדיוני הועדה בעת הליך החקיקה, כי לא נכון לקבוע מגבלה כזו וכי קביעת סד מצומצם ולא ראלי של שרים וסגני שרים, ובייחוד כשמדובר בסד שהממשלה שכיהנה באותה עת לא יכלה לעמוד בו, והחילה את ההוראות רק לגבי הממשלה שתקום לאחריה, הינה צעד הצהרתי ללא תוחלת שלא יעמוד במבחן הזמן.

בנייר העמדה נכתב עוד, כי "עיננו הרואות כי עיגון בחוק יסוד של הנורמה, (הראויה כשלעצמה) של צמצום מספר השרים לא עומד במבחן המציאות, ובכל סיטואציה של הקמת ממשלה, מוצע לשנות את חוק היסוד בהתאם לצרכים הקואליציוניים".

בתנועה אומרים כי גם גודל הממשלות בעבר מלמד שיעד החוק לא מציאותי: "מאז 1977 השתנה גודל הממשלה במהלך תקופת כהונתה בשיעור ממוצע של 33 אחוזים והממשלה היחידה שהמספר המקסימלי של חבריה תאם את המוצע בהצעת החוק הייתה ממשלת בגין הראשונה. כל שאר הממשלות לא הסתפקו במספר זה."

לכן אומרים עו"ד שמחה רוטמן ויהודה עמרני כי השילוב של קביעת סטנדרט נוקשה ביותר, שלא היה ריאלי זה למעלה מ-40 שנה, הבטיחה באופן כמעט וודאי כי החוק ישונה בהזדמנות הראשונה ובהקדם האפשרי.

לכן ממליצה התנועה למשילות ודמוקרטיה לבטל את תיקון מס' 3 לחוק יסוד לממשלה שמשמעותו ביטול ההגבלה על מספר שרים וסגני שרים ולא רק כהוראת שעה.

לבסוף לעמדת התנועה "כדי למנוע את הנזק והפגיעה שבעבודת הכנסת מצמצום מספר חברי הכנסת הפנויים לעבודה פרלמנטרית, מוצע לקדם הסדרים כדוגמת "החוק הנורבגי" והסדרים אחרים שימנעו או יצמצמו את הפגיעה בעבודת הכנסת".

2 תגובות
  1. ראש הממשלה מה נתניהו אין לך מה לחשוש אתה לא צריך בכלל את ליברמן אתה יכול להצליח גם אם שישים נתתי פתח בשם השם יעזור לך בהצלחה

  2. לא לתת להם את התענוג הזה תלחם עד הסוף בלי ליברמן יהיה לך יותר טוב בעזרת השם בהצלחה נתניהו

השארת תגובה