עזה: כל משפחה תקבל 100$

בעזה מספרים כי הבוקר נכנס לרצועה השליח הקטארי עם מליוני הדולרים, הם מספרים כי הכסף יחולק למשפחות במנות של 100$ למשפחה