שינוי מגמה: החרדים עובדים יותר ומרוויחים יותר

חרדים
חרדים

על רקע דו"ח מבקר המדינה שהצביע על ירידה במספר החרדים באקדמיה ועל נתוני נשירה משמעותיים, תמונת המצב מנתוני התעסוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון הראשון של 2019, מצביעה על מגמת עליה בשיעור הגברים החרדים העובדים. שיעור הנשים החרדיות העובדות ממשיך להיות גבוה מהיעד הממשלתי.

על פי נתוני הלמ"ס, שיעור התעסוקה של גברים חרדים עלה ברבעון הראשון של שנת 2019 הן לפי ההגדרה המקובלת של מוסד לימודים/ מקום מגורים והן לפי הגדרה עצמית. שיעור הגברים החרדים העובדים עומד של 52.6%, עליה של 2.4% ביחס לנתוני התעסוקה של שנת 2018.

הנתונים שכללו גם נתוני הכנסות מעבודה (שכירים) בשנת 2017, מצביעים על עליה בשכר של גברים ונשים חרדים, וצמצום משמעותי של פערי השכר השעתי בין נשים חרדים לנשים שאינן חרדיות.

בעוד בקרב גברים חרדים, ממוצע השכר עלה בצורה מתונה מ52.8 ₪ ל53.2 ₪ לשעה, אצל נשים חרדיות נרשמה עליה של 6.6 ₪ לשעה, לרמה של 60.5 ₪ לשעה, בעוד ממוצע השכר השעתי של נשים יהודיות שאינן חרדיות עומד על 61 ₪.

נתונים חיוביים אלה, הינם שינוי מגמה ביחס לנתונים של השנים האחרונות שהצביעו על סטגנציה ואף ירידה במספר החרדים העובדים.

לדברי מרדכי פלדשטיין מנכ"ל קרן ק.מ.ח (קידום מקצועי חרדי): "הנתונים המעודדים המצביעים על עליה בשיעור החרדים העובדים ועליה ברמת השכר שלהם, לצד הירידה במספר החרדים באקדמיה ואחוזי הנשירה הגבוהים, מוכיחים את הצורך בחשיבה מערכתית מחודשת שתמנע מהסללה גורפת לאקדמיה, ותקדם התאמת 'חליפת תעסוקה' אישית לכל פונה.
גם ב'מרכז כיוון' – מרכז ההכוון התעסוקתי המוביל לחרדים, אנו דוגלים בגישה זו של מתן ריבוי פתרונות תעסוקה יצירתיים לציבור החרדי עם מגוון הכשרות מקצועיות, שמעניקים את המענה המושלם לכל חלקי האוכלוסיה החרדית, מה שמוכיח את עצמו עם הצלחות ונתוני השמה מרשימים

השארת תגובה