נתניהו, קודם הצהרת הון – אח"כ טיעונים

באי כוחו של ראש הממשלה הבהירו כי בכוונתם להציג 'נימוקים בעל פה' שיבהירו כי בלתי אפשרי מצדו של רה"מ להציג הצהרת הון אלא שזו הביעה סירוב

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הוועדה למתן היתרים בשירות המדינה מפרסמת הבהרה לנוכח סירובו של ראש הממשלה לתת הצהרת הון על פי דרישתם כתנאי לכינוסה של הוועדה פעם נוספת בכדי לדון בבקשת רה"מ לאפשר לו לקבל מימון לצורך ההגנה במשפטו מקרובי משפחתו.

באי כוחו של נתניהו ביקשו להציג בפני חברי הוועדה 'נימוקים בעל פה' שיסבירו מדוע טכנית, לא מתאפשר לרה"מ למלא את דרישת הוועדה ולתת הצהרת הון, אך זו הביע סירוב לפגישה. לנוכח הביקורת בסביבת נתניהו, פרסמה הוועדה באופן חריג הודעת הבהרה.

"נוכח פרסומים שונים בימים האחרונים, שבה הוועדה למתן היתרים מבהירה שוב כי היא עושה כל שניתן כדי להחיש את השלמת הטיעון בעל פה בפניה בבקשת ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. לצורך זה ממתינה הוועדה למסירת מידע מטעם ראש הממשלה".

"הוועדה ביקשה מבא כוח ראש הממשלה כי ימסור מידע בהתאם להתחייבות שנתן בבג"ץ, אולם סורבה פעמיים. הוועדה שבה ומודיעה כי היא עומדת על מסירת פרטים בהתאם לבקשותיה".

"כזכור, הוועדה למתן היתרים כבר קיבלה שתי החלטות בבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו למתן ההיתר החריג למימון הוצאות ההגנה המשפטית שלו. בשתיהן סורבה הבקשה באופן ענייני, בהתבסס על החלטות קודמות של הוועדה לאורך השנים ,על סמך החומר הכתוב ועל פי שימוע בכתב".

"בדיון בעתירת ראש הממשלה בבג"ץ נגד החלטת הוועדה, התחייב בא כוח ראש הממשלה למסור מידע לוועדה. בפסק הדין נכתב "בא כוח העותר הודיע מצידו כי העותר ימציא למשיבה 1 (הוועדה) לבקשתה כל פרטים שיתבקשו על ידה לצורך הדיון המשלים כאמור."

"מסירת הפרטים בהתאם להתחייבות בא כוח ראש הממשלה במהלך הדיון בבג"ץ בעתירת ראש הממשלה בבג"ץ, היוותה תנאי להסכמת הוועדה להשלמת טיעון בפניה בעל פה". לשון ההודעה.

תגובה אחת
  1. ביבי צוחק על כווווווולם
    וזה לא בסדר

השארת תגובה