בישיבה פתחו את ה'זמן' בהילולא

רבני הישבה במעמד
רבני הישבה במעמד

הרעיון לשלב במעמד פתיחת הזמן את סעודת ההילולא הפציע לאחר שלמעלה ממאה בחורי ישיבת חיי תורה בראשות הגר"ח שמרלר עשו רציפות בלימוד של שעות רבות לטובת נשמתו, ראש הישיבה אמר, חבל לנסוע עד לקרעסטיר, הרבי זי"ע יבוא לכאן, על ידי לימוד תורה לנשמתו, ואז לעירובו של יום, הפתיע מנהלה ורו"מ הישיבה איש החינוך רבי יעקב הולצמן ביוזמה, חבל על כל דקת לימוד של בני הישיבה, מעמד הפתיחה למאות תלמידי הישיבה תיערך בשילוב סעודת ההילולא.

בסעודת ההילולא שנערכה בהיכל הישיבה בביתר, פתח ראש הישיבה בדבריו בדברי שבח והודאה על העבר ומהמשוב החם שקיבל הוא ורבני הצוות מהורי התלמידים ומרבים, הבחורים שלכם מקדשים שם שמים בהליכותם, בזיו פניהם, זה הסימן הכי טוב על בחור, שבבין הזמנים הרי הוא בן ישיבה חסידי אמיתי, זו לא חכמה להיות כך בימים רגילים בהם נמצא הבחור בין כותלי הישיבה, כשהוא אינו בישיבה, שם הוא נבדק ושם הוא נסקר בסקירה אחת.

אבל בד בבד, חובה קדושה מוטל על כל אחד ואחד להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ובפרט בימי הספירה הנעלים והמסגולים להיטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה.

כמו כן סיפר ראש הישיבה עובדות מרבינו בעל ההילולא זי"ע

רו"מ הישיבה איש החינוך הרב הגאון רבי יעקב הולצמן שליט"א, ציין את העובדה שבישיבת חיי תורה המייעדת לשנות הקיבוץ, לומדים את המקצוע הקשה שבמקדש הלכות ריבית בעיון וכן הלכות החמורות ברכות הנהנין, זהו אות וסימן שאין כל הבדל בגילאי הבחורים, ובכל גיל אפשרת להתעלות במעלות התורה והחסידות בדרך ישראל סבא.

בברכת המזון על הכוס נתכבד רבי מרדכי למברגר ר"מ בישיבה.

השארת תגובה