רבי אייל עמרמי בשיעורי תורה בכל רחבי הארץ

'מי שמגיע לשמוע שיעורי תורה בימים שבהם הוא לא עובד מגלה למפרע שכל השנה הוא חפץ בתורה'

הרב עמרמי
הרב עמרמי

ראש מוסדות 'כאייל תערוג' רבי אייל עמרמי, מסר ביום ה' באייר שהפך ליום שכולו תורה, שיעורים בכל רחבי הארץ בפני מאות משתתפים. מרנין כל לב היה לראות את מאות אנשים שבחרו לנצל את היום הזה לשבת בבית המדרש ולהגות בתורה ולשמוע דברי חכמים, במקום לבלות את הזמן בטיולים ובשאר דברים.

ראש המוסדות נשא דברי חיזוק ללומדים שבחרו לקיים שבתי בבית ד' ולא שבתי בבית או בפארק, כדבריו. 'לאורך כל ימות השנה האדם עמל לפרנסתו, עובד קשה וגם שקובע עיתים לתורה לא תמיד הוא מצליח ללמוד בצורה רצופה. הוא מתרץ לעצמו שהיות והוא עובד כל כך קשה לפרנס את אשתו וילידיו מן השמים ירחמו עליו. אבל ביום הזה יום שבו אין עבודה אין חג אין כלום. ביום הזה מי שרגליו נושאות אותו לבית המדרש, סימן ואות שרצונו כל השנה בתורה, רק שאי אפשי לו לשבת כל היום בבית המדרש בגלל שהוא עמל לפרנסתו. ולכן שכרו מן השמים כאילו למד כל השנה, כי הרי אנוס הוא. מי שחלילה וחס לא מנצל את היום ללימוד התורה, אז רואים בשמים שהוא עצל מן התורה ואוי לו ואוי לנפשו".

דברי התורה נפלו על אוזניים קשובות, והשומעים הפליאו בשאלות שהפנו לכבוד הרב בהלכה ובאגדה. המשתתפים הודו לרב עמרמי, שהטריח עצמו למסור שיעורים בכל רחבי הארץ במודיעין בחריש ובמושב בן זכאי, זאת לצד השיעורים השבועיים הקבועים שמוסר הרב בערים רבות ברחבי הארץ. בעקבות הצלחת השיעורים התקבלו במוסדות 'כאייל תערוג' בקשה לקיים עוד שיעורים שבועיים קבועים של נשיא המוסדות במקומות שונים ברחבי הארץ.

השארת תגובה