ככה בכל שישי יכפיל מזוני

הרב ראובן אלבז
הרב ראובן אלבז

וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ שַׁבָּת הִוא לַה' (כג, ג) אדם אינו מפסיד משמירת שבת, על אף שהוא שובת ממלאכה. גם אם אדם מתחיל לשמור שבת שלא לשמה, בסופו של דבר יזכה לעשות זאת לשמה!

רבי אליהו מן שליט"א סיפר, שפעם נסע במונית עם נהג ירא שמים, שסיפר לו, שלפני שלושים שנה עבד בשבת, רחמנא ליצלן, וכיום הוא ובניו יראי שמים ושומרים שבת. התעניין רבי אליהו מן מה אירע, ובזכות מה קבל על עצמו שמירת שבת?

פתח הנהג וסיפר: הסעתי אדם בשם הרב יוסף הלפרין מתל השומר לבני ברק. תוך כדי נסיעה אמר לי: "חברת המוניות הזו אינה שומרת שבת, אני יודע זאת. איך אתה עובד בחברה כזו?"

"מה אעשה?" – החזרתי לו – "יש לי חובות. לקחתי משכנתא גדולה על הדירה. גם ככה אני בקושי מכסה את ההוצאות החודשיות שלי. אני מוכרח לעבוד שבעה ימים בשבוע. אין ברירה".

"הבה נעשה עסקה" – אמר לי הרב הלפרין – "תפסיק לעבוד בשבת, ותערוך חישוב מדויק של הכספים שהרווחת. כל מה שיחסר לך לתשלום המשכנתא – אני אשלם לך. כל חודש תבוא אלי ותקבל צ'ק מדויק על הסכום. רק אבקש שתעשה חשבון מדויק".

"ומנין לך שלא אשקר אותך?" – שאלתי – "איך תדע שבאמת חסר לי ואני לא סתם רוצה לקחת ממך כסף?"

"אני אסתכל על העיניים שלך ואדע אם אתה משקר אותי" – אמר הרב. "אל דאגה. הפסק לעבוד בשבת וקח בחשבון את ההתחייבות שלי. מילה שלי היא מילה".

"מני אז התחלתי לשמור שבת" – סיים הנהג את סיפורו – "עוד באותו יום עזבתי את החברה, ועברתי לחברה שומרת שבת. המפליא הוא, שלא הייתי זקוק לתוספת הצ'קים של הרב הלפרין אפילו פעם אחת! כבר מן החודש הראשון לא רק שלא חסר לי, אלא שהרווחתי יותר!! לא נזקקתי מעולם לעזרתו! כך אני שומר שבת בבית ומנהיג גם את בניי אחריי, וכולנו שומרי שבת!"

מתוך שלא לשמה – שמירה בתמורה כספית, יבוא לשמה – לשמירת שבת מתוך ביטחון מלא בה' יתברך! חז"ל (פסחים נ ע"ב) אמרו: "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה". מתוך שלא לשמה הוא יראה איך הקב"ה עוזר לו בכל דבר, ולעולם אינו מפסיד משמירת תורה ומצוות, ויבוא לקיים את המצוות לשם שמים.

שפע גדול בזכות שמירת השבת

לאחר דרשה שהיתה באילת, שבה דיברתי על שבת וסיפרתי את הסיפור הנ"ל, ניגש אלי נהג מונית, כולו נלהב… אמרתי לו: "אינני הרב יוסף הלפרין שאני יכול להבטיח לתת לך, כי אני מתעסק עם הרבה אנשים כמוך… אבל תנסה לשמור שבת ותראה שלא תפסיד!"

המוניות באילת, למי שאינו יודע, מרוויחות בשבת פי שלושה ואפילו פי ארבעה מיום רגיל. כל בתי המלון מלאים בנופשים, וכל הזמן הם צריכים להשתמש במוניות, ה' ירחם. כשהגעתי לאותו מקום אחרי שנה פגשתי בנהג הזה. הוא נגש ואמר לי: "כבוד הרב, שתדע, מרגע שקבלתי על עצמי לשמור את השבת התחלתי להרוויח יותר!

"ולא זו בלבד, אלא שמיד אחרי שקבלתי על עצמי לשבות, ניגש אלי גוי ששם לב שאיני עובד בשבת, ובקש לקחת את המונית לשבת ולעבוד בה, תמורת אחוז נכבד מהרווחים. לא הסכמתי. נכנסה בי אמונה חזקה בה' ועניתי לו: 'השבת תתן לי. לא אתה!'…"

בעקבות שמירת השבת השתנה כל הבית שלו. הוא שלח את ילדיו לישיבה קדושה, ורווה נחת מכולם! הנה כי כן, לפעמים שולח הקב"ה ניסיון לאדם, וכשהוא עומד בניסיון הוא משפיע עליו משמים שפע מיוחד!

עבודת 'ימי הספירה'

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת… עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִית תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם (כג, טו-טז) תכלית יציאת מצרים היתה קבלת התורה, וכמו שאמר הקב"ה למשה: "בְּהוֹצִיאֲךָ אֶת הָעָם מִמִּצְרַיִם תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקִים עַל הָהָר הַזֶּה" (שמות ג, יב). חז"ל מדייקים מהאות נו"ן היתירה במילה "תעבדון" [שהרי יכול היה לכתוב "תעבדו"], שכשנתבשרו ישראל על היציאה ממצרים, נתבשרו גם שעתידים הם לקבל את התורה ביום החמישים ליציאתם.

כדי לקבל את החכמה האלוקית – התורה הקדושה, שיש בה את כל החכמות שבעולם, וכמו שאמר בן בג בג (אבות ה, כב): "הפוך בה והפוך בה דכולה בה" – נצרכה מהם עבודת הכנה מוקדמת.

עם ישראל במצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה, עטופים במ"ט קליפות, והיו זקוקים למ"ט ימים כדי לקלפן. אי אפשר לנקות לכלוך, שהצטבר במשך זמן רב, בבת אחת. לשם כך ניתנו לבני ישראל חמישים ימים כדי להשתחרר מעבדות מצרים, על כל המשתמע מכך, ולצאת לחירות רוחנית, ולהגיע טהורים לקבלת התורה. אין לך בן חורין גדול יותר מאשר עבד ה', העוסק בתורה (אבות פ"ו מ"ב). העוסק בתורה הוא מלך המושל על תאוותיו, ואינו עבד נרצע המשועבד להן.

באותם ימים, שבין יציאת מצרים לקבלת התורה, בני ישראל הביעו את השתוקקותם העזה להשתחרר מהשעבוד לטומאת מצרים ותועבותיה, ולהפוך להיות בני חורין אמתיים בקבלת התורה. 

גם לאחר קבלת התורה יש ציווי להמשיך ולספור את הימים כדי להזכיר לבנים את מעלת אבותם, שזיככו את עצמם לקראת קבלת התורה וציפו בהשתוקקות לקבלתה.

תיקון המידות – הכנה לקבלת התורה

המציאות היא ש"אדם קרוב אצל עצמו" (יבמות כה ע"ב)– הוא קרוב יותר אל הגוף, יותר מאשר אל הנשמה. זאת משום שאת הגוף הוא רואה, ואת הנשמה – לא. משום כך, כאשר הגוף מתאווה למילוי תאווה כלשהי, ויצר הרע בוער כאש בנעורת –  קשה מאד להתגבר עליה, וכך הופך האדם להיות עבד ליצרו הרע.

הדרך היחידה לשבור את התאווה ובכך להפוך ולהיות מלך עליה, היא באמצעות התורה הקדושה. משום כך אומרים חז"ל (ויקרא רבה יח, ג) על הכתוב (שמות לב, טז): "חָרוּת עַל הַלֻּחֹת" – אל תקרי חָרוּת אלא חֵרוּת". התורה הקדושה מעניקה חירות ממלאך המוות, הוא יצר הרע הוא מלאך המוות (בבא בתרא טז ע"א). המבטל רצונו – הוא מלך, משום שבכך הוא מוכיח שהוא מולך על עצמו ואינו עבד לתאוותיו. התורה הקדושה מלמדת אותנו אלו רצונות יש לבטל, וכיצד מבטלים אותם.

מהות עבודת ההכנה לקבלת התורה היא עבודת תיקון המדות. עקירת מדות מגונות מחד גיסא, והשרשת מידות טובות מאידך גיסא – היא הכנת הכלים שבלעדיהם אי אפשר לקבל תורה.

כדי להגביר את הציפייה ליום הנכסף, יום קבלת התורה,  וכדי שהציפייה תהיה מתוך רגשות של  שמחה וערגה ולא מתוך ייאוש – תקנו לנו חז"ל שנאמר "היום יום אחד לעומר", ולא 'עלינו לספור עוד ארבעים ותשעה ימים' (ראה חינוך מצוה ש"ו באריכות).

הדרך לזכות להשתוקקות לקבלת התורה, המתחדשת מדי שנה בשנה באותם ימים, היא על ידי לימוד התורה. הלימוד, בעמל וביגיעה, הוא המעניק את התשוקה לתורה ביתר שאת וביתר עֹז. (מתוך משכני אחריך ויקרא ח"ב).

השארת תגובה