"טוב שכן טוב מאח רחוק"

האדמור מסתרי חיים בהדלקת נר חנוכה (11)
האדמור מסתרי חיים בהדלקת נר חנוכה (11)

ישמחו השמים ותגל הארץ היום הזה בו זכיתי למתנה העצומה להמשיך לכתוב לכם את המאמר השבועי הזה העוסק בשילוב הנפלא שבין רפואה, פיסיקה וקבלה.

האר"י הקדוש מביא בשער רוח הקודש שכל פרד"ס התורה כלול מכל פרד"ס התורה, משמע שבפשט יש פרד"ס וכן ברמז בדרש ובסוד, והסוד שבפשט והפשט של הסוד הינן תורות שמותר וחייבים ללמוד היות ועיסוקן מבנה המציאות המדידה.

אחד הנושאים החשובים ביותר שנלמדים הינו מבנה נפש האדם ובלשונן שפת התוכנה משמע נכתבה תוכנית הבריאה בכלל והאדם בפרט. הידע הזה הינו הכרחי ביותר דווקא בדורנו היות ורבו הספקות בליבות בני האדם והשאלות הקיומיות ביותר לא מוצאות תשובות שמתקרבות לאמת.

כתוב בתורה "טוב שכן טוב מאח רחוק" וחכמי החסידות מפרשים זאת באופן הבא. משפחה או חברה הינו מבנה שמאפשר תקשורת בין בני האדם המחוברים אליו ורשת הקשרים החברתיים הללו מתחלקת לשני ממדים מקבילים לאחד קוראים משפחה והוא קשר הדם שיש בין חלקיו והשני נקרא שכנות הקשר החברתי שיש בין בני אדם כגון כיתה, חסידות, עדה, מקום עבודה, בנין ועוד.

לא תמיד הפרט שבשני הקבוצות מרגיש שייכות אליהן, יש פעמים שאנו מרגישים שונים בתכלית מבני משפחתנו עד כדי תחושת זרות ואילו בשכנות שלנו בממד החברתי אנו מרגישים מחוברים ושייכים. יש פעמים שאנו מרגישים מחוברים לגמרי לבני משפחתנו ואילו בשכנות שבה אנו חיים אנו מרגישים ניקור וריחוק. יש פעמים שאנו מרגישים מרוחקים ולא שייכים לא במשפחה ולא בחברה ויש פעמים שאנו מרגישים שייכים הן בחברה והן במשפחה. ארבעה מצבים אלו תלויים במבנה הנפש שלנו והגיל בו אנו מצויים כעת.

בכדי להבין את כללי השייכות החברתית ושפת התקשורת שלה אנו חייבים להבין כלל לא פשוט במשנה שמדבר על קדימות האב לרב או הרב לאב וזאת דווקא במצבים קיצוניים כגון שבי משא אבדה וכדומה.

הכלל הוא שאביו הביאו לעולם הזה והרב מביאו לעולם הבא, גם כאן יש לנו ארבע אפשרויות. השפעת ההורים לבדם, השפעת הרב לבדו, השפעת אביו שהוא גם רבו ושום השפעה. ההסבר לחוקיות זו הינו עפ"י סבא דמשפטים בזהר ששם מובא באריכות ההסבר של המסע שעוברת הנשמה ממחצב הנשמות ועד לכניסתה לגוף ושם כתוב שהנשמה בוחרת את ההורים ולא ההורים את הילדים.

הסיבה לבחירה זו הינה שתכונות ההורים המדידות הן הכלי עבודה שבוחרת לעצמה הנשמה בכדי שתהיה מסוגלת לבצע את המוטל עליה בגלגול הנוכחי.

תפקידו של הרב הוא להיות מורה הדרך לכוון את בעל היכולות והכשרונות כיצד לאסוף את הכלים לארגז כלים ולבצע את משימתו.

המשל לכך הינו אדם שמוכר לנו מכונה נפלאה בעלת יכולות מדהימות אך בלא הדרכה, ובין המדריך שמלמד אותך כיצד להפעיל אותה. ההורים הם פעמים רק יצרני המכונה ופעמים הם היצרן והמדריך ויש פעמים שהאדם לומד מקצוע בלא כלים ויש פעמים שאין לו לא מקצוע ולא כלים.

אם אנו מבינים שתכלית הקיום שלנו היא להיוולד בעל כשרון ולקנות את הכלים הנכונים להוציא את הכשרון מהכח אל הפועל. לכן אומרים שטוב שכן טוב קרוב, מורה שאינו בן משפחה בדווקא שמסוגל ללמד אותנו כיצד להשתמש בכלים שירשנו מהורינו להוציא מעצמנו את המיטב.

מכאן גם מובן מה שכתוב "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו" וגו' משמע שמבחן השלמות של האדם המקום שבו הכישורים והיכולות שלו באים לידי ביטוי בצורה המירבית הינו אחרי שמתחתן כי כל מה שעושה בגפו עדין אינו בבחינת שלמות.

כאשר זוכים להתחתן אז זוכים לבחינת שלם שהוא אדם שנקרא כך רק אחר שהתחתנו זכר ונקבה.

המסר הראשון והחשוב ביותר בחכמה זו הינו לקבל באהבה את הכלים והתכונות של בני משפחתנו, דרך אגב אותם נמסור גם כן לבנינו ובנותינו. לחפש כל אחד ואחת את מורה הדרך שילמד אותנו להיות מי שאנחנו כעת.

נ.ב. תודה לכל מי שעוקב אחר מדור זה ונותן לנו את הכח להמשיך לכתוב ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

בברכה "סתרי חיים"

07-33-38-38-48

השארת תגובה