עיתונות חרדית עצמאית: פאנל עצמאות

עצמאות התקשורת החרדית – בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן ובהשתתפות שלמה קוק, אבי גרינצייג, עקיבא וייס ויקי אדמקר

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

השארת תגובה