עצמאות חרדית | עצמאות החינוך החרדי

משתתפים: המחנך הרב מרדכי בלוי, שלמה ברילנט – מנכ"ל איגוד בני הישיבות וחבר מועצת העיר בית שמש, ישראל תיק – סמנכ"ל מכון בית יעקב למורות וחבר המועצה להשכלה גבוהה, יחיקם גמליאל – מנהל אגף נוער וצעירים באלעד

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

השארת תגובה