שלושים לרב העיר – עצרת התעוררות

עם מלאת השלושים להסתלקותו לשמי רום של גאב"ד בני ברק הגרמי"ל לנדא זצ"ל, תתקיים הערב עצרת התעוררות וחיזוק רבתי בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל וממשיכי דרכו

הגרמיל לנדאו בדרשת שבת שובה, צילום בעריש פילמר (10)
הגרמיל לנדאו בדרשת שבת שובה, צילום בעריש פילמר (10)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

במלאות השלושים להסתלקותו לשמי רום גאב"ד עיר התורה בני ברק, הגאון החסיד רבי משה יהודא ליב לנדא זצוק"ל, תתקיים עצרת התעוררות וחיזוק רבתי   תחת הכותרת 'עם ד' חזקו ונתחזקה', וזאת על פי צוואתו שלא לומר דברי מספד אלא דברי התעוררות בלבד, ולנוכח צרתם של ישראל ואירועי הימים האחורנים בשפך דם ישראל ה"י. העצרת תתקיים אי"ה היום יום רביעי ג' באייר תשע"ט, במרכז העיר בהיכל הגדול של בית המדרש הגדול מכנובקא בעלזא ברח' האדמו"ר מגור 43 בני ברק. בשעה 8:30 בערב.
בראשות העצרת יישאו דברים גדולי ישראל ובראשם הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; הגאון רבי שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי התורה; הגאון רבי משה שאול קליין, רב שכונת אור החיים; הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב העיר; האדמו"ר מזוטשקא; הדיין הגאון רבי מנדל שפרן וחתנו הגאון רבי יוסף יצחק בלינוב ראש כולל פעמי יעקב ורב מרכז העיר.

במעמד יישאו דברים גם בנו מ"מ ממשיך דרכו בקודש, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, המובילים את רבנות העיר באחדות ובשותפות מיוחדת, בעמידה איתנה על חומת הכשרות כשהם זוכים לשליחותם של מרנן ורבנן גדולי ישראל. בתום העצרת ייערך סיום משניות שנלמדו לעילוי נשמתו הטהורה.

השארת תגובה