דו"ח מבקר המדינה: הזניחו את החרדים

למרות החשיבות הרבה שרואה המדינה בשילוב חרדים באקדמיה, מבקר המדינה מצא ליקויים רבים בהם אחוז נשירה גבוה, ירידה במספר הסטודנטים ותעדוף של נושאים שאינם הולמים את צרכי המשק

יריד תעסוקה המרכז האקדמי לב
יריד תעסוקה המרכז האקדמי לב
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

פרק שלם הקדיש מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא לנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי. מהדו"ח עולה כי למרות ששילוב החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה מוגדר משימה לאומית, התוכניות שהובילו הות"ת והמועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כדי להגדיל את מספר הסטודנטים החרדים היו עמוסות ליקויים. המל"ג מצביע על אי עמידה ביעדים שהציבה לעצמה ועל אי יצירת שינוי משמעותי בציבור החרדי.

את החשיבות לשילוב חרדים באקדמיה, תולה המבקר בכך שהם גורמים לעליה בתעסוקה בקרב החרדים, לפיכך יש חשיבות לתוכניות להנגשת ההשכלה למגזר החרדי ובעיקר לגברים החרדים ששיעורי התעסוקה וההשכלה האקדמית שלהם נמוכים. מבדיקה שערך הלמ"ס לבקשת מבקר המדינה, עולה כי פערי ההכנסה בין חרדים לשאינם חרדים מצטמצמים מאוד בקרב חרדים שלמדו לימודים אקדמיים.

הליקויים העיקריים לפי המבקר עוסקים במידת העמידה ביעדים, בשיעור הגברים מכלל הסטודנטים החרדים ובהיעדר טיפול בנשירה מהלימודים. כך לדוגמא מצביע המבקר על השיא במספר הסטודנטים החרדים בשנה"ל תשע"ו, שהוא רק כ80% מהיעד שקבעה הות"ת בעצמה.

המבקר מצא כי שיעור הגברים החרדים באקדמיה נמוך משמעותית משיעור הנשים החרדיות, ולמרות זאת לא נעשו תוכניות להגדלת מספר הגברים החרדים ויתרה מזאת אף צומצמה העדיפות שניתנה לגברים בקבלת המלגות מה שעתיד לגרום המשך הקטנת מספר הגברים בקרב כלל הסטודנטים החרדים.

את עיקר הביקורת, מפנה המבקר לסוגיית הנשירה מהלימודים. לדבריו מכלול סיבות בהן פערי ידע, והרגלי למידה מקשות על הסטודנטים החרדים לסיים את הלימודים לתואר. מהדו"ח עולה כי שיעור הנשירה מהלימודים האקדמיים במגזר החרדי גדול יותר מפי שניים משיעורו בקרב המגזרים האחרים. שיעור הגברים החרדים עומד על 46% נשירה ואצל נשים על 28%, לעומת 20% אצל גברים לא חרדים ו12% בקרב נשים לא חרדיות. גם במכינות הקדם אקדמיות שיעור הנשירה גבוה במיוחד, עם כ55% נשירה בקרב גברים חרדים, לעומת 35% בקרב הנשים.

לפי המבקר מכל 100 גברים חרדים שיתחילו לימודים במכינה רק 45 ימשיכו ללימודים אקדמיים ורק 24 מתוכם יקבלו תואר בסופו של תהליך. למרות הנתונים החמורים, הות"ת והמל"ג לא ניתחו את הבעיה, לא קבעו יעדים לצמצום הנשירה ולא קיבלו החלטות בנושא.

מקרן ק.מ.ח (העוסקת בשילוב חרדים בהשכלה ותעסוקה) נמסר בהתייחסות לדו"ח: "דו"ח המבקר שמתריע על טיפול לקוי בבעיית הנשירה של סטודנטים חרדים ממערכת ההשכלה הגבוהה, הוא נורת אזהרה וקריאה לפעולה מיידית, לכל העוסקים בשילוב חרדים בהשכלה ותעסוקה".

"לצערנו, גורמים שונים – חלקם מתוך האקדמיה, במקום לשלב כוחות לביצוע תכנית אופרטיבית למניעת נשירה, עסוקים מבוקר עד ערב בהוספת חסמים תרבותיים לחרדים כמו הדרישה למניעת הפרדה מגדרית, שהפועל היוצא שלה יהיה מכשול נוסף לאלו המעוניינים לפנות ללימודים ובהמשך להשתלבות בהצלחה בשוק התעסוקה.

"העצירה במגמת העלייה של מספר הסטודנטים החרדים, היא לא רק תוצאה של התנגדות גוברת והולכת ללימודים אקדמיים מבית, אלא גם תוצר מובהק של ניסיונות חוזרים ושונים לכפות התערבות ושינוי הזהות החרדית מחוץ.

"כפי שקובע המבקר: להשכלה יש השפעה חיובית על התעסוקה ועל ההכנסה השנתית הממוצעת. ולכן, קרן ק.מ.ח תמשיך להנגיש את ההשכלה ושוק התעסוקה לציבור החרדי, תוך הקפדה על שמירת הזהות החרדית וחיפוש פתרונות לבעיות אלמנטריות היוצרות נשירה".

השארת תגובה