הבוררות: המדינה תגרוף 1.2 מיליארד ש"ח

אחרי 8 שנים: התקבל פסק בוררות סופי בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח – הסתיימה ההתחשבנות לגבי התמלוגים והוסדר מנגנון הבקרה על התשלומים העתידיים

מפעלי ים המלח. צילום: האתר הרשמי
מפעלי ים המלח. צילום: האתר הרשמי
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אחרי דיונים שנמשכו במשך שנים התקבל פסק הבוררות הסופי בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח.

ההחלטה התקבלה במסגרת הליך הבוררות שהחל בשנת 2011 בין המדינה בראשות החשב הכללי, לבין חברת מפעלי ים המלח, הושלמה התחשבנות לגבי תמלוגי העבר והוסדר מנגנון ההתחשבנות והבקרה על התשלומים העתידיים כאשר סך הכספים שהועברו ויועברו למדינה במסגרת ההליך- כ1.2 מיליארד ש"ח.

הליך הבוררות עסק בתמלוגים שעל החברה לשלם למדינה מאז שנת 2000 בגין שימושה במינרלים שהפיקה בים המלח ובאתרים אחרים, שהינם משאבי טבע של המדינה. במספר פסקי דין אשר התקבלו בשנים האחרונות קיבלו הבוררים את עיקר טענות המדינה. כתוצאה מהחלטות הבוררים לאורך התקופה שילמה החברה למדינה סכום מצטבר של למעלה מ-1.12 מיליארד ₪, ובימים האחרונים סוכם כי תשלם 70 מיליון ₪ נוספים, אשר יביאו את מחלוקות העבר בין הצדדים לכדי סיום.

במסגרת ההליך הגיעו הצדדים להסכמות על אופן חישוב התמלוגים בעתיד וזאת לצורך פישוט משמעותי של החישובים ועל מנת למנוע מחלוקות חוזרות ונשנות. המנגנון שנקבע יאפשר לממשלה לבצע בקרה אודות התשלומים בצורה מיטבית, ויוודא כי המדינה תקבל את התמלוגים להם היא זכאית בהתאם לשטר הזיכיון.
בסעיף נוסף בפשרה, סוכם כי החברה תשלם למדינה החזר של הוצאות המדינה בגין הליך הבוררות, בסך 15 מיליון ₪.

החשב הכללי, רוני חזקיהו אמר, כי "אגף החשב הכללי הפגין נחישות ועקביות בניהול המאבק על נכסי הציבור וזכויות המדינה, והצליח להשיב סכומים משמעותיים לקופת המדינה ולהסדיר את העברת התמלוגים בעתיד. במסגרת ניהול התביעה נעזרה המדינה בטובי המומחים ולא חסכה משאבים ומיקוד ניהולי על מנת להחזיר לציבור את חלקו במשאבי הטבע".

המשנה לפרקליט המדינה, אורית קוטב ציינה, כי "תביעת המדינה הינה ביטוי למדיניות האכיפה היזומה בכלים אזרחיים אותה מובילה הפרקליטות האזרחית, במטרה להגן על נכסי המדינה, הקופה הציבורית ועל האינטרס הציבורי. אני מבקשת להודות לכל הפרקליטים, אנשי החשב הכללי והיועצים החיצוניים על העבודה המסורה והמקצועית שהביאה לתוצאה ציבורית ראויה זו".

השארת תגובה