הפשרה: עלייה של 16% במכירת דירות חדשות

הלמ"ס: היישובים שבהם חלה עלייה במכירת דירות חדשות – נתיבות, הרצליה, רעננה ויבנה • ירידות קלות נרשמו בראשון לציון, תל אביב וראש העין

קרית צאנז טבריה, צילום משה גולדשטיין
קרית צאנז טבריה, צילום משה גולדשטיין
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בתחילת השבוע את הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשלושת החודשים האחרונים, כאלו שנמכרו או כאלו שאינן עומדות למכירה אך החלה בנייתן. על פי הנתונים, בין החודשים דצמבר 2018 לפברואר 2019, עמדה הכמות על כ-10,310 דירות, כאשר כ-62.1 אחוז מהן היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, ו-37.9 אחוז מהן שהחלה בנייתן אך הן דירות שלא למכירה.

מדובר בעלייה של כ-16.3 אחוז במספר הדירות החדשות שנמכרו ביחס לשלושת החודשים הקודמים לכן – ספטמבר-נובמבר 2018. לאחר ניכוי השפעת העונתיות והחגים, מסתמנת באותה תקופה עלייה של 2.5 אחוז במספר הדירות שנמכרו. כמו כן, הנתונים משקפים ירידה של 16.4 אחוז במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן – ירידה של 12.1 אחוז לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים.

ע"פ נתוני הלמ"ס, בסוף פברואר 2019 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,630 דירות, לעומת 26,680 דירות בסוף ינואר 2019 ו-27,100 דירות בסוף פברואר 2018, התקופה המקבילה אשתקד.

בפילוח גיאוגרפי לפי מחוזות, כ-26.7% מהדירות החדשות שנמכרו בתקופה זו היו במחוז המרכז, כ-23% במחוז תל אביב, 16.8% במחוז דרום, כ-13% במחוז צפון, כ-12% במחוז חיפה וכ-6% במחוז ירושלים.

בראש רשימת היישובים בהם נרשמו למעלה מ-150 דירות שנמכרו במהלך החודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 נמצאת נתיבות עם 513 דירות, לעומת 40 בלבד בחודשים ספטמבר-נובמבר. הרצליה אחריה עם 462, אור יהודה עם 423, יבנה 285 וירושלים 249.

לעומת זאת, נרשמו ירידות בראש העין של 66% ל-194 דירות, בראשון לציון ירידה של כ-25% לכ-200 דירות, בתל אביב-יפו ירידה של 21% ל-211 דירות ובחולון ירידה של 7.4%.

מנתוני הלמ"ס עולה מגמת עלייה של 1.1 אחוז בממוצע בחודש בכמות המבוקשת של דירות חדשות, וזאת לאחר שנצפתה מגמת ירידה שנמשכה מחודש יוני 2016 בקצב של 1.3 אחוז בממוצע לחודש.

עוד עולה מהנתונים, כי נכון לסוף פברואר 2019, מספר הדירות החדשות שנותרו בשוק למכירה בבנייה ביוזמה פרטית עמד על כ-25,630 דירות. זאת לעומת 26,680 דירות בסוף ינואר 2019 ולעומת 27,100 בתקופה המקבילה אשתקד. מספר חודשי ההיצע, שבהם הדירה עמדה למכירה, עמד על 13.6 חודשים בממוצע.

מספר הדירות שהחלה בנייתן בקבוצות רכישה בתקופה הנסקרת עמד על 330 דירות – דירה אחת לכל 19.3 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה.

בחינת נתוני המגמה של הדירות החדשות שנמכרו בחודשים האחרונים מראה כי מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה מחודש אפריל 2018 ב-2.7 אחוז בממוצע בחודש, לאחר תקופה ארוכה שנמשכה מיולי 2015 ועד מרץ 2018 ובה נצפתה מגמת ירידה בשיעור של כ-1.5 אחוז בממוצע לחודש.

היזם יהודה הרציג, בעלי קבוצת הרציג נדל"ן בתגובה לנתונים: "נתונים אלה נובעים מתפיסה מעוותת שלפיה הזוגות הצעירים ומשפרי הדיור ינהרו בהמוניהם לפריפריה, אם תוצענה להם דירות מחיר למשתכן או אחרות במחירים הנמוכים ממחירי השוק. אך מה שמונע מהישראלים לעבור לפריפריה אינם דווקא מחירי הדיור, אלא העדר סביבה תומכת משלימה, הכוללת בתוכה מקומות עבודה איכותיים, חיי מסחר, תרבות ובילוי וכן מערכות חינוך ובריאות כהלכתן".

השארת תגובה