בני ברק: ארבעה בסיסי שיטור קהילתי

האגף לשירותי חירום של עיריית בני ברק, בראשות חיים נוגלבלט, מנהל האגף ויו"ר ארגון הקב"טים (קציני ביטחון) הארצי הגיש לראש העיר אברהם רובינשטיין, דו"ח סיכום פעילות של האגף לשנת 2018.

על פי הדו"ח, האגף הקים בשיתוף משטרת ישראל, ארבעה בסיסי משמר אזרחי ושיטור קהילתי ברחבי העיר.

הקמתם של בסיסי השיטור הותאמה לאופי השכונה והפוטנציאל ההתנדבותי בעיר. יחד עימם פועלים כ-700 מתנדבים המשרתים את תושבי העיר.