מוסדות מתנדבים? "דרעי מפחית לכם בבירוקרטיה"

כחלק מהמדיניות לחיזוק הרשויות המקומיות וביזור הסמכויות, קבע שר הפנים אריה דרעי כללים המעבירים את הסמכות למתן 'פטור למוסד מתנדב לשירות הציבור', ממשרד הפנים לרשות המקומית

עזרה-למרפא
עזרה-למרפא

שר הפנים אריה דרעי הודיע כי החליט ליישם כללים חדשים המעבירים את הסמכות למתן פטור למוסד מתנדב לשירות הציבור ממשרד הפנים לרשות המקומית וזאת במסגרת מדיניותו לחיזוק הרשויות המקומיות וביזור הסמכויות.

מנכ"ל המשרד מרדכי כהן פרסם חוזר מנכ"ל הקובע את הכללים אשר על פיהם יבחנו הרשויות המקומיות את מתן הפטור למוסדות מתנדבים לשירות הציבור הפועלים בתחומם.

משמעות החוזר הוא כי מעתה ואילך , הסמכות תהיה של הרשות המקומית ולא יזדקקו לאישור שר הפנים או למי שהוסמך מכך לטעמו. מדובר בהאצלת סמכות לרשות המקומית, העברת האחריות מהממשלה לרשות במטרה לחסוך בירוקרטיה עבור המוסדות ולקצר משמעותית את הזמן לקבלת תשובה מהרשות.

הקריטריונים לקביעת מיהו מוסד מתנדב לשירות הציבור נקבעו כבר בעבר , על ידי משרד הפנים והם מפורסמים בחוזר מנכ"ל 2/1999 עד לכניסת תוקפן של התקנות החדשות כאמור, קביעת מתן הפטור היה על משרד הפנים באמצעות ממוני המחוזות ומטה המשרד, דבר הגרם להתמשכות הליך מתן התשובות למוסדות אלו.

כעת החליט כאמור דרעי להקל על הפונים ולהאציל את הסמכות לרשות המקומית, אשר תאשר את מתן הפטור ישירות למוסד ללא צורך באישור ממשרד הפנים.

שר הפנים דרעי אמר, כי זהו מהלך נוסף של להפחית בירוקרטיה ולהקל על העמותות. אני מאמין וסומך על הרשויות המקומיות שיעשו עבודתן נאמנה ויובילו את המהלך ההיסטורי ביעילות ובשיקול דעת. מוסדות אלה, לעיתים קרובות, עושים עבודת קודש ועלינו לסייע להן לקבל את הקבוע בחוק, באופן יעיל ומהיר".

יצוין, כי במקרה ובו לא אישרה מועצת העיר את מתן הפטור, רשאים מוסדות אלה לפנות למשרד הפנים ובלבד שעומדים בקריטריונים לקביעת מיהו מוסד מתנדב לשירות הציבור והמשרד יאשר את מתן הפטור.

השארת תגובה