בירושלים נוסדה ישיבת 'תורת אברהם'

יסוד ישיבת תורת אברהם
יסוד ישיבת תורת אברהם

למעונו של רבי משה צדקה ר"י פורת יוסף – גאולה, עלו ראשי הישיבה הגדולה 'תורת אברהם' ההולכת ומתגבשת לקראת פתיחתה בזמן 'אלול' הבעל"ט, צוות רבני הישיבה הגדולה בראשות ראש הישיבה רבי דניאל יוסף זאדה הידוע כאחד מגדולי התלמידי חכמים בירושלים, ומנהל הישיבה רבי שלתיאל מאיר כהן.

הגר"מ צדקה נשא דברים נלהבים במעמד כנס היסוד ועודד את רבני הישיבה ובירכם שיזכו להעמיד תלמידים תלמידי חכמים, בדבריו עורר הגר"מ  "התלמידים המוכשרים עולים ומתעלים והחלשים נופלים ומדרדרים ועוזבים את הישיבה רח"ל והשם ירחם הרחוב מסוכן מאוד. ובישיבה אי אפשר להחזיק אותם שהרי הם לא מתאימים  אני אומר יש את הישיבה הכללית ויש את הישיבה הפרטית בישיבה צריך ללמוד בעיון רב אבל צריך להשים לב  ולחשוב על כל תלמיד ולהתייחס לכל אחד ביחידות כל אחד לפי כוחו זה בגמ' עם רש"י ולפרגן לו ומזה יהיה לו סיפוק. הגר"מ צדקה הביא משל לאדם שהיה מוכר מעילים בא אדם מלא הגיש לו המוכר מעיל גדול שיכסה את כולו לאחר מכן נכנס אדם רזה הגיש לו המוכר מעיל לפי מדתו התחיל לצעוק מדוע נתת לאדם הקודם מעיל גדול ולי נתת מעיל קטן מיד הגיש לו המוכר מעיל גדול ולבש אותו על ראשו על כרעיו ועל כרבו הנמשל הוא כל אחד לפי כוחו ונשמתו.

בסיום דבריו אמר הגר"מ צדקה "וודאי הבחורים שיזכו להתקבל לישיבה הקד' עם צוות חשוב ומיוחד ובפרט רה"י הגרד"י זאדה שיזכו ויעלו מעלה מעלה בתורה וירא"ש טהורה לתפארת אבותיהם ורבותיהם החשובים".

רבני הישיבה נפגשו עם גדולי ראשי הישיבות והמשגיחים, הן להשפיע עליהם לקחת חלק בהקמת הישיבה ולהוות כחלק מהצוות ממש, והן לקבל עוד מגוון דרכים ועצות להבנת נפש הבחורים.

באסיפה עם המשגיח רבי מנשה דונט התבטא "עיקר ההצלחה כפי שקיבל מרבותיו זה לאהוב באמת כל תלמיד". רה"י רבי דניאל יוסף זאדה הגיב שכך קיבל מדודו הגדול מרן ראש הישיבה הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל שללמוד לחנך זה ללמוד לאהוב. עוד הוסיף הגרד"י זאדה שגם מהגרמ"י לפקוביץ זצוק"ל אמר שיש שתי אהבות, אהבת רב לתלמיד ואהבת אב לבנו, ורב שיתן לתלמידיו אהבת אב לבנו הוא זה שיצליח בחינוכם.

רבי יוסף מויאל שהינו מחשובי בוגרי ישיבת 'חברון' ותלמידו המובהק למרן הגר"י צדקה זצוק"ל ומרן הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל, והוסיף בדבריו מניסיונו עד כמה בדורנו צריך זהירות יתירה לתת טעם אמיתי בלימוד עם נתינת כבוד ואוזן קשבת לכל בחור ובחור.

רבי ישראל קרלינסקי מרבני ישיבת "אור ישראל"  שנוטל חלק בהשגחת הישיבה המוקמת ונוגע בנקודות הנוגעות לנפש בחורי הישיבה שעיקר ההצלחה ברוממות ובמכובדות.

כמו"כ התקיימה אסיפה מיוחדת של צוות הישיבה בהשתתפות רה"י הגרד"י זאדה באסיפה בביתו של רבי ישראל גנס שבירך על הצורך הגדול בישיבה לבחורים מובחרים מעידית הישיבות והוסיף כשרואים שיש כבר רישום מוקדם של גרעין מובחר של בחורים זה נותן כוח והצלחה גדולה ובירך את ראש הישיבה שכשם שהצליח בסיעתא דשמיא תוך שנים ספורות להקים את הסמינר המבוקש לבנות אברכים "בנות אלישיב" המונה כיום מאות בנות וודאי שהסייעתא דשמיא תוסיף ללוות אותם גם בהקמת ישיבה גדולה ומובחרת.

רבי שלמה ישראלי מצוות רבני הישיבה  נשא דברים על עניין של מסירות נפש שיש לכל העוסקים בהקמת הישיבה זוהי ערובה לסיעתא דשמיא.

רבי יונתן יום טוב מתלמידיו של ראש הישיבה, אשר נטל על עצמו לרכז את כל נושא הרישום והפניות הרבות ואף נשא אף דברים וקרא לכל בוגרי ותלמידי ראש הישיבה הגרד"י זאדה וייתר הצוות להיות חיילים ושותפים בהצלחתה של הישיבה הקד'. ב"ה אנו שומעים כי תלמידיו של הגרד"י זאדה מתגבשים מכל חלקי הארץ למען הצלחת הישיבה ושגשוגה. הרבנים הודו להרה"ג רבי שאלתיאל מאיר כהן מנהל הישיבה אשר בהצלחה מרובה השיג גב כלכלי איתן ונושא בעול ניהול הישיבה.

השארת תגובה