מי רוצה? יש מעטפה מהחזון אי"ש

מיוחדים: דרשה מהבן איש חי, מעטפה מהחזון אי"ש, וטיוטת הספר של ר' יהודה פתיה 8 עמודים בכתב יד קדשו של ה'בן איש חי'. תרס"ב [1902]

דרשת הבן איש חי
דרשת הבן איש חי

"דרוש שדרשתי למנוחת הבחור אהרן בן ח"ר שמעון אגסי בבית הכנסת, יום שישי לפטירתו י"ט אדר תרכ"ח יקובל ברצון ותנצב"ה".

לאתר

הרב שמעון אגסי תלמיד הבן חי, ושימש מנהיג בבל אחריו. בנו אהרן נפטר צעיר וכתב עליו ספר בני אהרן….

רבי יוסף חיים מבגדאד: (תקצ"ג-תרס"ט), בעל "בן איש חי" וגדול חכמי המזרח בזמנו. נולד לרבי אליהו חיים בן רבי משה חיים רבה של בגדאד. תלמידו של רבינו עבדאללה סומך, שכבר בצעירותו נודע בגאונותו ובצדקותו. החל לדרוש בבית הכנסת הגדול והוא רק בן 26 , ומאז דרש שם מדי שבת ויום טוב במשך כחמישים שנה.

בדרשותיו המיוחדות היו מתאספים אלפי איש לשמוע את דבריו המתוקים במשך ארבע וחמש שעות. נתפרסם כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר בכל קצוי תבל, ונודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ ישראל להשתטח על קברות הצדיקים, ואז נתגלה אליו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ועל שם כך קרא שמות לרבים מעשרות חיבוריו: בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים, עוד יוסף חי, ועוד.

מוצע למכירה גם מכתב ברכות, עם תפילת רפואה שלימה – למקבל המכתב רבי אברהם בנימין זילברברג ולב"ב, בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור בעל 'בית ישראל' בנו וממלא מקומו של האדמו"ר בעל 'אמרי אמת'.

"ותזכו.. לראות מהם דור ישרים.. והשי"ת ישלח במהרה הרפואה. לב"ב הרבנית שתחי'."

האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור – (תרנ"ה-תשל"ז) ממנהיגי היהדות החרדית בארץ ישראל, ראש מועצת גדולי התורה ורבבות באו לקבל עצתו, מצעירותו יד ימינו של אביו בהנהגת החסידות ועל כסאו ישב משנת תש"ח, משקם ומקומם חסידות גור בארץ ישראל לאחר השואה.

פריט מרגש במיוחד הוא דף בכתב יד קודשו של המקובל רבי יהודה פתיה זיע"א – טיוטות הכנה לספרו בית לחם יהודה. הטקסט בכתב יד קודשו הינו טיוטה הכנה להדפסת ספרו "בית לחם יהודה", פירוש על ספר עץ חיים למהרח"ו, עם מחיקות והוספות. כ-40 שורות בכתב יד קודשו!

המקובל הגדול רבי יהודה משה פתייה – (תרי"ט, 1859-תש"ב, 1942) מגדולי מקובלי בגדד, תלמידו של מרן רבי יוסף חיים מבגדד ה'בן איש חי', הוסמך להוראה בגיל 17 ע"י רבי עבדללה סומך, ובגיל צעיר מאד החל ללמוד קבלה אצל רבי יוסף חיים. נהג לערוך 'תיקוני נפש' לנפטרים, ו'השבעות שדים' ע"מ להוציאם מגוף האדם. כמו"כ היה בקי בפתרון חלומות, והיה מוקד עליה לרבים אשר נזקקו לישועותיו ולברכותיו. בשנת תרצ"ד עלה ארצה, והתיישב בירושלים עד יומו האחרון.

וישנה גם מעטפה בה שלח מרן החזון אי"ש מכתב, כתוב וחתום בכתב יד קודשו. בצד אחד כתב החזון אי"ש את שם הנמען הרב יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם, ומאחור חתם את חתימת יד קודשו, אי"ש קרליץ זכרון מאיר.

הפריטים מוצעים למכירה במכירה פומבית 10 של בית המכירות צולמנ'ס מכירות פומביות שתיערך ביום שני, 15.4.19, 19:00 (שעון ישראל) במבוא קציעה 1 ירושלים.

מוצעים למכירה גם ספרים נדירים, עותקים מיוחסים, חסידות, מכתבים נדירים, כתבי יד, חב"ד, שטרות, מטבעות, מדליות, ועוד.

השארת תגובה