לחזק את הזהות היהודית באהבת ישראל

הרב אמסלם
הרב אמסלם
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הגמרא (שבת ל) מספרת על אדם לא יהודי  שניגש אל שמאי ושאל אותו: "כמה תורות יש לכם?", ענה לו שמאי: "שתיים – תורה שבכתב ותורה שבעל פה", ענה לו האיש: "שבכתב אני מאמינך ושבעל פה איני מאמינך. תגייר אותי על מנת שאלמד את התורה שבכתב". שמאי בקפדנותו גרש אותו.

ניגש אותו אדם אל הלל הזקן, שקיבלו באהבה וגיירו, דיבר אל ליבו ותוך כדי גם שכנע אותו והחדיר לו את האמונה בתורה שבעל פה.

וזו התורה כולה על רגל אחת.

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", כך נכתב במשלי, וזאת תפיסת העולם שלי בכל הנוגע ליהדות ולדרכה של תורה. כך הייתה גם דרכם של כל רבותינו ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שזכיתי להיות שנים רבות ממקורביו.

כרב בישראל, אין דבר שחשוב לי יותר מחיזוק הזהות היהודית  של עם ישראל ולהגדיל תורה ולהאדירה, להרים קרנה של תורה בקרב הציבור ולקרב כמה שיותר יהודים לדת. לקדש את השם ולהיות בבחינת ״ישראל אשר בך אתפאר״.

לצורך כך, עלינו לפעול מתוך אהבת ישראל ולהאיר פנים, גם למי שלא מסכים עם דעותיך וגם מי שחולק על דרכך, כי סוף סוף ישראל הוא, וככתוב ולא ידח ממנו נידח, ובאהבת ישראל נקרב אותו ואולי גם נשפיע עליו ונצליח לשנות את דעתו.

מחלוקות בית שמאי ובית הלל הם מחלוקות מהותיות בגישה לציבורים רחבים בתולדות ההיסטוריה היהודית, יש מי שנוקטים בדרך של בית שמאי ויש מי שסבורים כבית הלל. מותר להתווכח, וצריך להתווכח, אפשר שלא להסכים אבל אסור חלילה לשנוא – עלינו לקרב כל יהודי ויהודי.

הרבה בעיות היו נמנעות, אם היו נוקטים יותר בגישה מקרבת ומאירת פנים. גם בחינוך הדור הצעיר.

ליהדות מקרבת ומאירת פנים יש משקל רב לעתיד העם היהודי בכלל. ככל שנאיר פנים ונציג את היהדות שלנו כמקרבת יותר, יותר יהודים יקבלו על עצמם עול תורה ועול מצוות.

בדרך של הכפשה, הסתה, או כפייה לא נשיג כלום, וגם בעבר לא השגנו כלום, מחלוקות שגובלות באלימות, כבר הביאונו לשנאת חינם, שנאה שבגינה חרב בית המקדש.

אין המקדש השלישי נבנה אלא על ידי אהבת חינם, זהו סוד כוחה של היהדות היפה המכילה, והמקרבת.

הרב חיים אמסלם הוא מקום 2 במפלגת 'זהות'

תגובה אחת
  1. אמסלם, כמה מפלגות עברת?
    רוצה לסמם אותנו עם פייגלע?

השארת תגובה