רואי החשבון: אנחנו לא אמורים לממן את עורכי הדין

לשכת עורכי הדין הודיעה על גירושם של רואי החשבון ממועדון 'אקסטרה ממברס' האקסלוסיבי – רואי החשבון פורשים את התמונה: רצו שנממן את הגרעונות שלהם

לשכת רואי חשבון
לשכת רואי חשבון
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לשכת רואי חשבון דוחה מכל את טענות לשכת עורכי הדין, על כך שלכאורה הלשכה חייבת בהוצאות ניהול מועדון אקסטרה ממברס, נושא שלא הוסכם בין הצדדים ועולה כדרישה רטרואקטיבית ובלתי מקובלת לחלוטין.

בלשכת רואי החשבון אומרים כי בלשכת עורכי הדין, נעשים מהלכים שאינם מכובדים ואינם לגיטימיים, ומפרים את ההבנות והסיכומים של לשכת רואי חשבון עם לשכת עורכי הדין לגבי פעילות המועדון.

בלשכת רואים החשבון אומרים כי הם תקווה שלא בשל תקופת הבחירות בלשכת עורכי הדין או עקב הייוצרות גירענות לא מוסברים במועדון, יש המבקשים לייצר משברים, לצרכי הבחירות או בניסיון למצוא כתובת למיגור הגירעונות.

לדבריהם, הסיכום היחיד שהיה בין לשכת רואי חשבון ללשכת עורכי הדין בנושא המועדון הוא על סבסוד פעילויות חברי לשכת רואי חשבון במועדון. ולא מקרי הדבר, שכן המטרה בהצטרפות לשכת רואי החשבון למועדון היתה להגדיל את מספר החברים, ולאפשר למועדון להנות מהיתרונות לגודל, ובכלל זה לרואי החשבון המצטרפים. רואי החשבון מהווים כיום כ 15% בלבד מסך חברי המועדון. לשכת רואי חשבן אינה שותפה לניהול בפועל של המועדון ולתכניו, המנוהל בלעדית על ידי לשכת עורכי הדין, ואשר חלקים ניכרים מתכניו פתוחים רק לעורכי הדין.

"הדרישה הרטרואקטיבית של לשכת עורכי הדין לשאת בעלויות ניהול משותפות, שלא הוסכמו מראש, אינה מקובלת. יתירה מזאת, אין שום שקיפות בנתונים הכספיים של ניהול המועדון ע"י לשכת עורכי הדין, שלא הוצגו כלל ללשכת רואי החשבון.

הנושא היחיד עליו הוסכם בין הלשכות, הוא סבסוד עבור פעילויות של חברי לשכת רואי חשבון במועדון. תשלום זה עבור 2017 הועבר במלואו, ולגבי התשלום לגבי שנת 2018 אנו ממתינים לבירור הנתונים הסופיים, לאור חוסר התאמה שעלתה בסכום לחיוב, שהועבר ע"י לשכת עורכי הדין.

לשכת רואי חשבון נושאת אך ורק בעלויות סבסוד פעילויות חברי המועדון שהינם חברי לשכת רואי חשבון. לפיכך, עמדתה של לשכת רואי חשבון ונשיאת הלשכה רו"ח איריס שטרק היא המשך ישיר להתנהלות שהיתה קיימת בנושא עד כה, גם בתקופת הנשיא שקדם רו"ח יזהר קנה. כל דרישה אחרת היא דרישה רטרואקטיבית, שחורגת מהסיכום בנושא ואינה מקובלת. בהתאם לכך, יש לציין שלא נצברו שום חובות עבר, וכל ניסיון לטעון זאת אין לו כל בסיס.

לשכת רואי חשבון, המחויבת לאמות המידה המקצועיות של רואי החשבון, דורשת ניהול ספרים שקוף ועל פי הנהלים. אלה לא התקבלו למרות דרישות חוזרות ונשנות בעניין זה.

יש לציין כי סימני המסחר של המועדון הינם בבעלות משותפת של לשכת רואי חשבון ולשכת עורכי הדין, אי לכך הפסקת שיתוף הפעולה מחייב את לשכת עורכי הדין בהפסקת השימוש בסימני המסחר. כמו כן לשכת רואי חשבון תראה את לשכת עורכי דין אחראית לכל נזק שייגרם לרואי חשבון שהינם חברי המועדון עקב התנהגות חד צדדית ולא ראויה זו של לשכת עורכי הדין. "

השארת תגובה