הרב לנדא פינת חזון איש – בני ברק מציגה: אחדות

הרב לנדא והרב רוזנבלט
הרב לנדא והרב רוזנבלט
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ממלכת הכשרות: תקיפות ומסורות כדורות הקודמים

לדמותו של רב העיר הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, בנו ממשיך דרכו של הרב זצ"ל

החוליה השלישית בשושלת רבני העיר שתישא את השם 'הרב לנדא' ברעדה, איננה זרה כלל למי שבקי ברזי מערכות הכשרות וחותם העידית של 'כשרות הרב לנדא' לאורך שנים.

הגאון רבי חיים יצחק אייזיק, עוד בהיותו בחור צעיר לימים, הוסמך על ידי סבו רב העיר המיתולוגי הגאון רבי יעקב לנדא זצוק"ל, לעמוד ולפקח בבית המטבחיים שתחת השגחתו, להיות שלוחו ונאמנו להציב את יסודות הכשרות שהפכו לימים לסממן ההיכר ההירואי של 'שחיטת הרב לנדא'.

בבחרותו למד בישיבת 'אור ישראל' שבפ"ת אצל רבותיו הגאונים רבי יעקב ניימן זצוק"ל והגאון רבי יוסף רוזובסקי שצוק"ל שחיבבוהו עד מאוד כחריף בעיונו וכמי שעדיו לגדולות לאחר מכן למד בישיבת 'תפארת ישראל' רוז'ין אצל הגאון רבי יוסף דיסקין זצוק"ל. מאז ימי נערותו, זכה להיכנס לעולם ההלכה ולגדול בצל זקנו הרב וביתר שאת, תחת שנות הנהגתו האדירה של אביו הגדול רב העיר שניהל את ממלכת הרבנות ביד רמה. תחת הנהגתו של אביו הגדול וניהול ענייני הרבנות, זכה הרב ללמוד תקיפות והנהגה מהי, קנייני נצח שאורם דרך והפך לדרך חיים כפי שניתן היה להיווכח בדומיה בשנים האחרונות.

מזה שנים, מכהן הרב כמשפיע רוחני בישיבת תומכי תמימים צפת, כשהוא קובע את מושבו בעיר רחוק מטרדות הציבור ומרביץ תורה ויראה למאות תלמידים שקנו אצלו תורה ויראה כאוצרות חיים. הרב נחשב לבקי מיוחד בענייני הלכה ונחשב למורה הוראה מובהק למאות תלמידים בארץ ובתפוצות כשהוא מצטיין בבהירות ההוראה ובאצילות מדהימה המצוינת על ידי כל תלמידיו, זאת בנוסף להיותו אחראי על כלל מפעלי הכשרות של כשרות אביו הגדול באזור הצפון ובשליחויות לחו"ל.

בשנים האחרונות הוצרך להסיר את מעטה השתיקה, כשנקרא על ידי אביו הגדול – רב העיר זצוק"ל, לעמוד לצדו ולהיות ידא אריכתא שלו בכל מערכות הכשרות העירונית ובהקפדה אדירה על הידורי החותם, קוצו של יו"ד שהפך לסממן ההיכר העולמי של עידית הכשרות היוצאת מבני ברק לכל העולם היהודי כולו.

הרב חתום על ניהול כל מערך הכשרות בפועל בשנים האחרונות, ובכלל זה העמידה על המשמר בכלל ענייני השחיטה ביסודות וההנחיות שקבע אביו הגדול, החלטה והכרעה על הענקת אישורי כשרות, ובהקפדה בלתי מתפרשת על רף הכשרות של 'רב אב"ד דבני ברק'

במערכת הכשרות ובקרב מאות המשגיחים יש הערכה ויראה אדירה למרותו. כולם יודעים ומכירים את דעתו הנחרצת, כאשר לא היסס לרגע לסגור ליין שלם של אחת משחיטות המהדרין שבהשגחת אביו הגדול, לאחר שבעלי המפעל ביקשו למהר את קצת המסוע לקראת שלב המליחה. מכיריו ממערכות הכשרות מציינים בפני 'קול העיר', כי מדובר באדם ברור ומסודר מאוד, יסודי וחד תפיסה. "זהו רב שלא מכיר עיגולי פינות ולא מהסס ללכת עם האמת עד הסוף. הוא מזכיר באופן מובהק את סגנונו של אביו הרב זצ"ל ושל זקנו דברים שבעלי מפעלים נדהמו להכיר בשנים האחרונות".

מבחינת מערכת הכשרות העירונית, המערכת ממשיכה בשיאי ההידור ובהמשך מדויק על קוצו של יו"ד, כאשר שומר החותם שעשה זאת בדממה ובהסתרה בשנים האחרונות, נחשף בעל כורחו לאור הזרקורים ועטה את אדרת ה'מרא דאתרא' באחדות ובצירוף מושלם, עם ידידו להלכה רב העיר הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט.

משמר ההנהגה: כח ההוראה וגאונות ההלכה

לדמותו של רב העיר הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט

דרכו של מרן החזון איש זצוק"ל ושרביט הרבנות של רב העיר הגאון רבי יעקב לנדא זצוק"ל כמו משתלבות להן שוב בממשק היסטורי. רב העיר הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט הינו מפארי גידוליה של ישיבת 'מצויינים' בירושלים בראשות רבותיו הגאונים רבי יצחק חיים קרסניצקי זצוק"ל ורבי חיים אהרן טורצ'ין זצוק"ל.

הגאון רבי שבח נחשב לשקדן אדיר ולעילוי נדיר, כמי שבכר בצעירותי היה בקי בש"ס ופוסקים. בהגיעו לפרקו נלקח כחתן לבתו של הגאון רבי יצחק שיינלזון מתלמידי מרן החזון איש ומראשי 'כולל חזון איש'. מאז קבע את מקום עמלו בהיכל ה'כולל' כשהוא נחשב אחד מידעני ההלכה הגדולים בדור ולאחד הבקיאים בתורת מרן החזון איש זצוק"ל ותלמידו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי. בחדות המחשבה ובבהירות ההוראה הוא משיב לאלפי הפונים אליו בכל ענייני ההלכה, ברשת בבתי ההוראה שבראשותו בבני ברק ובמודיעין עילית, שם כיהן ברבנות קהילת 'שיח יצחק' וכאחד הבולטים ברבני העיר כמורה הוראה מובהק.

במשך שנים ארוכות עסק בענייני הלכה סבוכים ובנושאי כשרות ושחיטה ופיקוח מורכבים כאשר בשנים האחרונות נקרא להיות כח ההלכה ורק פוסק במערכת הכשרות של בד"צ שארית ישראל כשהוא זוכה לאמון בלתי מסויג של רבותיו ושל כלל תלמידי מרן החזו"א. בשנים האחרונות עבר להתגורר בבני ברק כשהוא מכהן כרב קהילת 'שומרי שבת' ברחוב הרב מימון בעיר, ומשיב דבר הלכה לאלפי פונים ברשת בתי ההוראה העומדים תחת נשיאותו.

'קול העיר' חושף לראשונה, שבשנה האחרונה קיים עמו רב העיר זצוק"ל שיחות ארוכות וממושכות, כשהוא רואה בו גאון ובקי העומד על דרכו המיוחדת ומביא את קולם של תלמידי החזון איש ויבדלחט"א גדולי הדור שליט"א שהעריכו והפליגו למאוד בהידורי הכשרות וההקפדה שהנחיל.

המתווה הייחודי שהוכרז בהלוויה הינו קיום רצונו באופן מדויק להבטחת המשך דרכו ולאחדות מלאה בעיר, כאשר בנו יכהן תחתיו ברבנות העיר לצדו של הגאון רבי שבח בשותפות מלאה ובתיאום ואחדות מוחלטת כאשר חומת הכשרות שבנה רב העיר זצוק"ל בעמל נפש, תוסיף ותימשך ללא כל שינוי וללא כל תזוזה, כשבנו הגאון הנושא בעול מזה שנים, יחד עם רעו וידידו החולק עמו את כתר המלכות, במשא הקודש.

בני ברק של תשע"ט, זוכה לאחדות ולהיסטוריה.

השארת תגובה