אושר תקציב בני ברק ל- 2019

ועדת הכספים של עיריית בני ברק אישרה את התקציב השנתי שגדל לסכום של 1,401,572,000 שקלים

מגדלים בבני ברק
מגדלים בבני ברק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מועצת עיריית בני ברק אישרה, בישיבתה האחרונה, בהתאם להצעת הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, את תקציב העירייה לשנת הכספים 2019 בסכום של 1,401,572,000 ₪, לעומת סך 1,333,154,000 ₪ תקציב מעודכן לשנת 2018. ישיבת המועצה התכנסה לאחר דיון קודם של ועדת הכספים העירונית שדנה בסקירת התקציב, קווים מנחים, יעדים ומגמות, פילוח הסעיפים השונים של התקציב וניתוח פרטי התקבולים וההוצאות.

עיקרי סעיפי ההוצאות בתקציב החדש הם: חינוך- 547,899,000 שקלים חדשים (לעומת 533,172,000 ₪ בשנת 2018); רווחה-  238,847,000 ₪ (לעומת 220,686,000 ₪ בשנה הקודמת); דת- 52,838,000 ₪ (לעומת 49,498,000 ₪ בשנה הקודמת); תכנון ובניין עיר- 20,819,000 ₪ (לעומת 19,204,000 ₪ בשנה הקודמת); תברואה- 107,314,000 ₪ (לעומת 91,716,000 ₪ בשנה הקודמת); תרבות- 19,770,000 ₪ (לעומת 15,145,000 ₪ בשנה הקודמת); שמירה וביטחון- 3,615,000 ₪ (לעומת 3,173,000 ₪ בשנה הקודמת). בהכנסות עיקרי הסעיפים הם: ארנונה- 527,000,000 ₪ (לעומת 500,000,000 ₪ בשנת הכספים הקודמת); חינוך- 431,669,000 ₪ (לעומת 426,472,000 ₪ בשנה הקודמת); רווחה- 181,317,000 ₪ (לעומת 165,847,000 ₪); חניה-39,797,000 ₪ (לעומת 39,297,000 ₪ בשנה הקודמת); מענקים כלליים- 111,929,000 ₪ (לעומת 105,565,000 ₪ בשנה שעברה)

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר עמד בדבריו על היעד העיקרי של העירייה לשנת הכספים הקרובה, והם טיפול מקיף ביותר בתחומי התברואה, העלאת רמת השירות לתושב, שקיפות ניהולית, פיתוח ארגוני, בקרה תקציבית, תכניות עבודה ותוספת שירותים, בהמשך לפעילויות הנרחבות שנוספו בתחומים כחינוך, נוער ותרבות. דגש מיוחד יושם על שיפור ארגוני נרחב ושדרוג עובדים בהתאם למדידת כמויות ואיכות העבודה. ראש העיר הוסיף, כי העירייה הגיעה לצד ההנחות שניתנות בארנונה לתושבים הזכאים להן, בהתאם לחוק הארצי, לגידול באחוזי הגביה מהסכומים השוטפים בארנונה מ-83% ל-94%, שהוא מהגבוהים בעיריות בארץ.

בישיבת ועדת הכספים הובהר כי התקציב לשנת הכספים 2019 העומד על למעלה מ- 1,4 מיליארד ש"ח, מצביע כי לצד האיזון הכספי, גם ישנה עליה בלתי פוסקת בתקציבי העירייה לרווחת תושבי העיר בכל התחומים ובכל השירותים, כאשר נתונים אלו של גידול בהוצאות ופעילויות לא סתרו את הפעולות לאיזון התקציב, מאחר והם הגיעו מטיפוח מתמיד של מקורות הכנסה חדשים ממגדלי המשרדים הנבנים והולכים בצפון העיר, מהעמקת הגביה, מצמצום בפעולות בלתי הכרחיות ומייעול המערכת.

רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה, שעמד על פרטי התקציב לסעיפיו השונים בנושאים שונים, הבהיר, כי במסגרת הגשת התכניות העירוניות הגישו המנהלים מדדי ביצוע והתחייבויות ליעדים מדידים לשנת הכספים הקרובה, ובלא כל ספק ארגז ניהולי זה מוסיף ותורם רבות לאיכות ולמקצועיות בעבודת העירייה. כך גם הצעת התקציב לשנת הכספים החדשה, שהוכנה בשיתוף הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה, הינה גולת הכותרת לעבודת אגף תקציב של העירייה, שבהנהלת גב' רחל שרמר ורו"ח שושנה לרנר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה והצוות המקצועי ובכך באה לידי ביטוי העשייה הכלל- עירונית השוטפת במהלך כל השנה, הן בתחומי פעילות עירונית, בנושאי הכנסות והוצאות ובשותפות בקבלת ההחלטות בנושאים שלובי כלכלה ותקציב.

ראש העיר גם סקר את הרחבתם ושיפורם של השירותים לציבור בתחומים כחינוך, רווחה, אירועי תרבות גדולים ונרחבים בהיקפם לעשרות אלפי תושבי העיר, שיפור מערכת השירותים וקבלת-הקהל לתושבים, פעילות המוקד העירוני, שיפוץ גינות רבות והתקנת מתקני משחקים חדשניים ויחודיים בגינות עירוניות, סלילת כבישים ברחובות שונים ושיפוץ מקוואות במסגרות נרחבות ביותר. כך גם שודרג מערך המחשוב, מופעל תהליך שוטף של בקרה תקציבית וניהולית, כתיבת תכניות עבודה מפורטות מקושרות תקציב ופיתוח ארגוני בליווי צוותים מקצועיים מהשורה הראשונה.

השארת תגובה