חדו"ש תובעת לדעת: כמה חרדים התגייסו?

"ההגדרה של "חרדים" שנקבעה בחוק, מהווה זריית חול מכוונת. הצגת התמונה האמתית לציבור ולבית המשפט, תאפשר להתמודד באחריות עם הלחצים שיחלו במו"מ על הרכבת הממשלה הבאה"

חיילים חרדים בצה"ל
חיילים חרדים בצה"ל

מאז תחילת שנות האלפיים חוקקה הכנסת מספר חוקים בנושא גיוס תלמידי הישיבות לצה"ל. חוקים אלה הגיעו לפתחו של בג"ץ ונפסלו בטענת עיקרון השוויון. לאור פסילת חוק הגיוס האחרון (בספטמבר 2017) מונתה ועדה לניסוח הצעת חוק חלופית. בקיץ 2018 עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק, המבוססת על תזכיר החוק שהכינה הועדה. הכנסת לא הצליחה להגיע לנוסח שיהיה מוסכם על השותפים הקואליציוניים, וכידוע – עקב מחלוקת זו התפרקה הממשלה והוקדמו הבחירות.

עוד כשהתקיימו הדיונים בוועדה, פנתה עמותת חדו"ש – לקבלת מידע מקיף ואמין בנוגע לגיוס חרדים לצה"ל. אולם למרות שבקשת חופש המידע הוגשה לפני כ-5 חודשים, קיבלה חדו"ש רק תשובות לקוניות על כך שהנושא עודנו נבחן בידי הגורמים הרלוונטיים וכי התשובה תימסר בקרוב. בעקבות הדברים, הגישה חדו"ש, באמצעות עוה"ד אורי רגב ועו"ד שגיא אגמון, עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד הממונים על העמדת מידע לציבור במשרד הביטחון ובצה"ל בדרישה לחייב אותם במסירת המידע.

בקשת חופש המידע של חדו"ש כללה את הדוח המלא של הוועדה, על בסיסה הוכן תזכיר החוק (שלא פורסם לציבור) ואת כל המידע, לרבות מחקרים, חוות דעת, נתונים סטטיסטיים וכו' שעמדו בפני הוועדה בעת שניסחה את הצעת החוק.

עוד נתבקשו נתונים מפורטים לגבי היקף גיוס חרדים בעבר (כמה קיבלו פטור? כמה גויסו? באילו גילאים? כמה זמן שירתו בפועל? כמה מתוכם שירתו ביחידות חרדיות וכמה בכלל צה"ל? מהי השיטה שעל פיה נספרים המגויסים – האם נכללים בה גם מי שחייבים גיוס ממילא, כמו תלמידים לא חרדיים שלמדו בבתי ספר בפיקוח חרדי או יוצאים בשאלה שכלל אינם תלמידי ישיבה?) כל הנתונים האלה, נכון להיום – אינם גלויים לציבור.

ביחס לעתיד, ביקשה העמותה לקבל תחזית של צה"ל ביחס לנתוני הגיוס העתידיים שבין השנים 2018-2027 וביניהם – צפי של מספרם הכולל של חרדים יוצאי צבא בגילאים המיועדים לדחיית שירות (18-24), צפי מספרם של חרדים אשר יגיעו לגיל שבו יחול עליהם הסדר דחיית השירות במהלך אותה שנה ומה צפי מספרם של חרדים אשר יגיעו לגיל 24 ויזכו לפטור. נתונים אלה יאפשרו לבדוק האם תחזיות הגיוס בהצעת החוק הינן ריאליות או שמדובר בססמאות ריקות בלבד, כפי שטוענים מומחים רבים.

עו"ד אורי רגב, מנכ"ל עמותת חדו"ש – אמר: "נושא גיוס חרדים הוא מן הנושאים החשובים ביותר- מוסרית, ביטחונית וחברתית – העומדים על סדר יומה של הכנסת הבאה והציבור הישראלי. הכנסת חייבת לאמץ חוק חדש לנוכח פסילתו הצודקת של החוק הקודם על ידי בג"צ. רק נתונים אמינים ומלאים ישפכו אור על היקף הפגיעה בשוויון וגודל האפליה בין דם לדם אשר התקיים ועלול להימשך בחסות הפוליטיקאים. הנתונים הכלליים והמעורפלים שנמסרים לציבור, במיוחד לנוכח ההגדרה של "חרדים" שנקבעה בחוק הכוללת גם את מי שאינם חרדים, מהווה זריית חול מכוונת. חדו"ש תיאבק על הצגת התמונה האמתית לציבור ולבית המשפט, כדי לאפשר להתמודד באחריות עם הלחצים המוגברים שיחלו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות וכניסת המפלגות החרדיות למו"מ על הרכבת הממשלה הבאה ושעון החול המתרוקן לקראת מועד ביטול החוק הקיים. חדו"ש נאבקת מאז הקמתה על שוויון בנטל, ולא תניח לפוליטיקאים לסרס נושא זה בניגוד לאינטרס הלאומי ורצון הציבור "

השארת תגובה