בתאי ההשמדה: הגאב"ד זעק "יתגדל"

"זכור אזכרנו" – סיכומו של מסע היסטורי • בסמוך לתאי ההשמדה באושוויץ: הגאב"ד זעק "יתגדל" – עין לא נותרה יבשה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ימים ספורים לפני חג הפורים, נערך מסע זיכרון והוקרה ברחבי אירופה לנדיבי מוסדות 'חוג חתם סופר' בראשות הגאב"ד רבי יוסף מאיר אלטמן. תחת הכותרת רבת המשמעות 'זכור אזכרנו' פסעו המשתתפים, התורמים הנכבדים, בעקבות ההיסטוריה היהודית של פולין והונגריה, ושפכו שיח על קברות הצדיקים וקברות האבות לפעול דבר ישועה ורחמים.

עם תחילת המסע, ביום ה' בבוקר, זכו המשתתפים לתפילת שחרית בבית הכנסת העתיק של הרמ"א, וכן שפכו תחינות ב'בית החיים' העתיק של קרקא על קברם של גדולי עולם הב"ח, הרמ"א ועוד. לאחר מכן המשיך המסע בדרכו אל אושוויץ בירקנאו.

עין לא נותרה יבישה שם, על אדמת אושוויץ, באותה שעה, שבכה עליה הגאב"ד הגרי"מ אלטמן וזעק לעיני הקהל 'יתגדל ויתקדש שמיא רבא'. בסמוך לתאי ההשמדה ההמונית, על האדמה הספוגה דם ודמע יהודי, במקום בו ביקש עמלק לעקור את הכל, הועלה זכרם של הנספים ב'קדיש' מטלטל, הדלקת נרות ותחינה דומעת משותפת.

על מסילת הרכבת שנבנתה במיוחד בטרם הגעת יהודי הונגריה, במקום בו זעקו אבות ואמהות את צוואתם האחרונה לילדיהן נערך מעמד תפילה מרגש ונדיר על הילדים – עתיד האומה.

משם עשו משתתפי המסע את דרכם אל פרשבורג- עיר שהיא תל תלפיות לכלל יוצאי הונגריה. בפרשבורג נערך מעמד התפילה המרכזי והמרומם. נדיבי הלב בראשות האדמו"ר פקדו את קברו של ה'חתם סופר', כאשר ברכתו של האדמו"ר למשתתפי המסע 'יזכו לפעול יותר ממה שמעלים בדעתם לבקש' מהדהדת בחלל. אדי תפילות ודמעות אפפו את ה'אהל' – תפילת ציבור במקום קדוש שכזה, בראשות האדמו"ר, הינה הזדמנות שאינה חוזרת. גם כאשר נאלצו המשתתפים לעזוב את המקום המקודש, ציון המצוינת, ולהמשיך מפאת אילוצי הזמן, בחר הרבי לחזור בלוויית הגבאים המקורבים ולהמשיך להעתיר ולנסך דמעות על הציון עד עלות השחר.

בשבת קודש שבתו משתתפי המסע ב'קרעסטיר'- עירו של הצדיק המפורסם רבי ישעיל'ה- עיר שהיא מקור הישועות. את סעודות השבת המפוארות והעשירות, שנערכו בבית מדרשו של רבי ישעיל'ה ואת תפילות השבת הנרגשות ליוותה בשירה ובזמרה מקהלת 'מלכות' והחזן ר' ישראל אדלר. הנוכחים חוו עונג שבת אמיתי- רוחב לב, מנוחה ושמחה.

סעודת 'מלווה מלכה' עשירה ומרוממת, רווית שירי נפש ונשמה היוותה את מעמד הנעילה למסע הגדוש. בסעודתו של אליהו, שנמשכה עמוק אל תוך הלילה התגלגלו סיפורי ישועות מופלאים, והקהל נסחף לשירה ולריקודים עילאיים טפח ושניים מעל הקרקע.

ביום א' נחתו המשתתפים בארץ הקודש, כשאלבום של זיכרונות מרגשים צרוב עמוק בליבם פנימה – "הימים הללו עברו עלינו כמו מקשה אחת של חוויה רוחנית והתרוממות הנפש", ציינו המשתתפים כבר בשדה התעופה "מדובר אכן במסע היסטורי שזכרונו ילווה אותנו לנצח".

ואכן, גם בהנהלת מוסדות 'חוג חתם סופר' מציינים בסיפוק ובהודיה כי המסע הצליח בס"ד מעל ומעבר למשוער וגל התגובות הנרגשות המגיע מן המשתתפים אומר הכל. בהנהלה גם מודים לצוות המקצועי שליווה את המסע ההיסטורי.

השארת תגובה