4.5 מיליוני ש"ח פיצויים לרוכשי נוזל כביסה

בית המשפט המחוזי מרכז אישר את ההסדר בתביעה ייצוגית נגד חברת הנקל סוד: חוסר התאמה בין תכולת 'פקק המידה' לרשום בהוראות השימוש

פרסיל
פרסיל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בכתב התביעה נטען כי קיים חוסר התאמה בחמישה מוצרים של נוזל הכביסה פרסיל מתוצרת הנקל סוד שמיוצרים בישראל, בין הסימון המוטבע בפקק המידה של המוצרים לבין הוראות השימוש במוצרים וכן טען להטעיה במספר הכביסות המובטח הכתוב בחזית האריזה. מנגד טענה הנקל סוד כי אין פה הטעיה, או פגיעה באוטונומיה של הצרכן, אלא להיפך, המרצת הלקוח להפעיל שיקול דעת ביחס לכמות הנוזל שהוא צורך.

לטענת החברה, רוב הצרכנים כלל לא מודעים להוראות השימוש ולא נדרשים להן. ניתן להשתמש במוצרים לפי הוראות השימוש אך גם ללא הסתמכות עליהן ואף ללא ידיעה עליהן.

בהסכם הפשרה נקבע כי החברה תתקן את האריזות ואת הסימונים בפקקי המדידה וכן את המלצות היצרן לשימוש במוצרים. בנוסף, היא תתרום 450 אלף שקל במזומן לקרן התובענות הייצוגיות ו-600 אלף שקל יינתנו כהטבה באמצעות 53,428 ליטר של מוצרים חינם שיוענקו לעמותות שפועלות בתחום הצרכנות והסיוע לאוכלוסיות מוחלשות. יתרת הסכום העומדת על 3.45 מיליון שקל, תינתן לציבור באופן שמוצרים במכלים של ארבעה ליטר יימכרו במחיר של 2.7 או 2.5 ליטר.

קרי: 1.3 ליטר או 1.5 ליטר למכל יינתנו חינם ללא תשלום, ברכישה בחנות או ברכישה אלקטרונית. אופציה שניה העומדת לרשותה היא הענקת מיכלים של 1.8 ליטר ללא תמורה לכל הרוכש ממוצרי המותג פרסיל ברכישה אלקטרונית באמצעות האתר של הנקל סוד. בכל רכישה יהיה הרוכש זכאי לקבל יחידה אחת ללא תשלום. בחישוב מסוכם עומד סך ההטבות על כמות מצטברת של 307,213 ליטר לפי 11.23 שקלים לליטר.

השארת תגובה