רכבת ישראל: 330 מליון ש"ח הפסדים בשנה

רכבת ישראל מסכמת את שנת 2018: הפסד כולל של כ-330 מיליון שקלים • קנסות על אי עמידה ביעד הדיוק 46 מיליון ₪ – 74 מיליון הפסד במערך המטענים שהושבת

קרונות רכבת ישראל (4)
קרונות רכבת ישראל (4)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

רכבת ישראל דיווחה על נתוניה לשנת 2018 ובכלל זה הדו"חות הכספיים.

 • רכבת ישראל סיימה את שנת 2018 בהפסד כולל של כ-330 מיליון שקלים, לעומת הפסד כולל של 50 מיליון ש"ח אשתקד. ההפסד כולל, בין היתר, את מחיקת הערך אשר דווחה ברבעון השלישי, על סך 209 מיליון ₪; לצד זאת כולל ההפסד הוצאות פחת בשווי 49 מיליון ₪, וכן קנסות על אי עמידה ביעד הדיוק השנתי, על סך 46 מיליון ₪, זאת בעיקר בשל החרפת העומסים בתחנות וברכבות, בשל המחסור החמור בקרונות ותשתיות מסילה.
 • זאת לצד הפסד מגזרי על סך 74 מיליון של מגזר המטענים, אשר הושבת על ידי ועד העובדים בחלקים ניכרים של השנה. הפסדי חטיבת המטענים מהווים את עיקר ההפסד התפעולי של החברה. בשנת 2018 נמשכה הירידה בתעריף הסובסידיה הממשלתית למטענים, בסך של 6.5 אחוזים לשנה.
 • בשל כך, החליטה החברה על כניסה לתהליך התייעלות במטרה להתכנס אל יעדי התקציב. התהליך כולל בשלב זה צמצום בהוצאות כלליות, כיבוד, כנסים, קיצוץ יועצים חיצוניים, צמצום בשעות הנוספות, קיצוץ בהוצאות שיווק ועוד. בנוסף, החלה החברה בתהליך בחינה של התייעלות בהיבטי כוח אדם.

מגזר הנוסעים

רכבת ישראל מסכמת את שנת 2018 ושוברת שיאים נוספים בהיקפי הנסיעות בשנה זו. כל זאת ללא תוספת בתשתית מסילה בצירים העמוסים (מסילות החוף, מסילה רביעית באיילון וכ').

 • במהלך 2018 רשמה רכבת ישראל כ-67.7 מיליון נסיעות, לעומת 64.6 מיליון נסיעות בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 4.8 אחוזים.
 • במהלך שנת 2018,  ממוצע הנסיעות היומי עמד על 257 אלף נסיעות ביממה, לעומת ממוצע נסיעות יומי של 245  אשתקד, גידול של 5  אחוזים.
 • ההכנסות מהסעת נוסעים לשנת 2018 הסתכמו לסך של כ- 753 מיליוני שקלים, ההכנסות כולל דמי הפעלה עמדו על 2,056 מיליוני שקלים; בשנת 2017, עמדו ההכנסות של הסעת הנוסעים על  כ- 748 מיליוני שקלים בזמן שההכנסות כולל דמי הפעלה הסתכמו ב-2,023 מיליוני שקלים.

מגזר המטענים

 • הכנסות מהובלת מטענים לשנת 2018 הסתכמו לסך של כ- 177 מיליוני שקלים לעומת הכנסות בסך של כ- 190 מיליוני שקלים בשנת 2017.
 • במהלך שנת 2018 הובילה חטיבת המטענים של רכבת ישראל 8.5 טון מטען לעומת 9.1 מיליון בשנת 2017. ירידה של 6.5 אחוזים ביחס לשנת 2017.
 • ההפסד המגזרי של חטיבת המטענים עמד בשנת 2018 על 74 מיליון ₪.
 • הירידה בכמות המטען המובל, והגידול בהפסד החטיבה, מיוחסים בין היתר לצעדים הארגוניים שנוקט ועד העובדים, ולהשבתות חוזרות ונשנות של חלקים מהחטיבה, או כולה. לצד זאת, המחסור הקריטי בתשתיות מסילה ובקטרים, מביא לפגיעה בתפעול רכבות המטען, על מנת לשמור על רמות שירות עבור חטיבת הנוסעים.
 • לצד הובלת הפלדה, שהחלה בסוף השנה הקודמת והמשיכה בשנת 2018, החלה לאחרונה רכבת ישראל לשנע אמוניה באמצעות רכבת, חומר מסוכן ששינועו באמצעות רכבת מפחית משמעותית את הגודש בכבישים, ומגביר את הבטיחות, כתוצאה משינוע החומר בתוואי מסילה מבודד יחסית.
 • בשנת 2018 נמשכה הירידה בתעריף הסובסידיה הממשלתית למטענים, בסך של 6.5 אחוזים לשנה.

דיוק

 • אחוז הדיוק השנתי של 2018  עמד על 91.6 אחוזים , לעומת אחוז הדיוק בשנת 2017 שעמד על 93.62 אחוזים.
 • נתון הדיוק מושפע משמעותית מהמחסור האקוטי במסילות ובקרונות, בדגש על מסילות החוף החסרות והמחסור במסילה רביעית באיילון. הקיטון בנתון הדיוק מושפע משמעותית מהחרפת העומסים בתחנות וברכבות, בעיקר בשל עמידה ארוכה של הרכבות בתחנות, והתארכות זמני העלייה והירידה מהרכבות הצפופות. זאת לצד גידול עצום בכמות זוגות האופניים המועלים לרכבת, מה שמוביל להתארכות נוספת בזמני הירידה והעלייה לרכבות.
 • בשבועות אחרונים, עלה לאתר רכבת ישראל מדד דיוק מעודכן ושקוף, המציג לצד נתון דיוק כללי גם דיוק בהגעה לתחנות ביניים, מספר רכבות מבוטלות ומספר רכבות מאחרות בכל יממה.

כמות הרכבות

 • בשנת 2018 הפעילה רכבת ישראל כ-565 רכבות נוסעים בממוצע ביממה, גידול של 9 אחוזים ביחס לנתון המקביל מאשתקד (518 רכבות ביממה),  לצד כ-60 רכבות מטען ביממה.

פרויקטים ותשתית, קווי נוסעים ותחנות חדשות

במהלך השנה המשיכה הרכבת להתקדם במיזמי התשתית הגדולים: התקדמות בפרויקט הקו המהיר לירושלים, חניכת תחנת ירושלים נבון ותחילת נסיעות ההרצה בו; הסבת רשת המסילות להנעה חשמלית במקטע ירושלים- נתב"ג-תל אביב; תכנון וקידום מערכת האיתות החדשה (ETCS LEVEL 2);  חיבור רכבת השרון (531) בקטע המזרחי לרשת המסילות והפעלת שתי תחנות רעננה החדשות; חניכת תחנת קריית מלאכי יואב; הזמנת קרונות וקטרים וקליטת כאלה שכבר הגיעו ארצה, אשר יאפשרו הגדלת מספר הרכבות שיופעלו בעתיד.

במהלך שנת 2018 בוצע שדרוג מקיף לתחנת תל אביב סבידור מרכז שבה נחנך לאחרונה טרמינל נוסעים חדש, ותחנת תל אביב השלום, שגם בה מוקם טרמינל נוסף, דרומי,  אשר יקל על הצפיפות וישפר את זרימת הנוסעים בתחנה. במקביל, הושלם בתחנות סבידור וההגנה פרויקט מורכב להארכת רציפים שיאפשרו קליטה של רכבות ארוכות יותר, אשר בוצע והושלם, גם הוא, תוך המשך תפעול שוטף של התחנות. לצד זאת, מבוצעים כל העת שדרוגים בתחנות רבות ברחבי הארץ,  בהתאם לתוכנית העבודה השנתית של רכבת ישראל

שרות לנוסעים עם מוגבלות

בשנת 2018, המשיכה רכבת ישראל לשפר ולייעל את השירות הניתן לנוסעים עם מוגבלויות. במהלך השנה, תואמו כ-46 אלף נסיעות, לעומת כ-40 אלף שתואמו במהלך שנת 2017, נתון המהווה צמיחה של כ-15 אחוזים.

השארת תגובה