לראשונה: עיוורים יוכלו להצביע בבחירות לכנסת

לראשונה בבחירות לכנסת, ייערך ניסוי המאפשר לאנשים עם עיוורון או לקויות ראייה להצביע ללא מלווה

קלפי צבאית
קלפי צבאית

לראושנה בבחירות לכנסת מקיימת וועדת הבחירות פיילוט המאפשר לעיוורים וללקויי ראייה לממש את זכותם להצביע בחשאיות ובפרטיות, ללא צורך בסיוע של מלווה
וזאת כחלק מהמאמצים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לסייע בידי כל בוחר לממש את זכותו הדמוקרטית ולהצביע, תוך שמירה על חשאיות ופרטיות הבחירות.

ועדת הבחירות החליטה לאמץ את יוזמתה של מנכ"לית הוועדה עו"ד אורלי עדס, וזה יתקיים בשיתוף פעולה עם המרכז לעיוור בישראל ועם חברת "אורקם", ויאפשר לאותם הבוחרים המעוניינים בכך, להצביע באמצעות מכשיר טכנולוגי ייחודי המותאם לצורך הבחירות.

מועדת הבחירות נמסר, כי הועדה כגוף ציבורי, רואה במימוש הנגשה זו מסר, וקוראת לגופים ציבוריים נוספים המעניקים שירות לציבור במשך כל ימות השנה לעשות מעשה ולאפשר השתתפות של אזרחים עם מוגבלויות שונות, במרחב הציבורי.

הבחירה במכשיר העזר הטכנולוגי הייעודי, שמותקן על גבי משקפי הבוחר, נעשה לאחר שבוצע תהליך של קול קורא לקבלת פתרונות הנגשה, אשר נבחנו על ידי ועדה מיוחדת שבחנה את הפתרונות שהוצגו, ובחרה לניסוי את הפתרון שהוצג ע"י חברת "אורקם".

יצוין, כי "המרכז לעיוור בישראל", סייע לוועדה בהבנת צרכי המצביעים הפוטנציאלים, ובאיתור מקומות הקלפי ובעידוד ציבור הבוחרים להשתתף בניסוי, כאשר כיום חיים בישראל כ- 24 אלף מחזיקי תעודות עיוור מתוכם כ- 22 אלף בעלי זכות בחירה. עוד כ- 100 אלף בוחרים הם אנשים עם לקויות ראייה.

הפיילוט ימומש בכ-12 קלפיות ברחבי הארץ, מאילת בדרום ועד עכו בצפון, הן במגזר היהודי, בני מיעוטים והמגזר החרדי.

לאור זאת, בבחירות לכנסת ה-21, בוחר עם עיוורון או לקות ראייה שאינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו בשל מגבלת הראייה, יוכל לפעול באחת משתי דרכים אלה, לפי בחירתו האישית:

להגיע למקום הקלפי שבה הוא רשום, עם מלווה מטעמו שיסייע לו לבצע את הפעולות הנדרשות בתא ההצבעה.

להגיע עם מלווה מטעמו לקלפי נגישה מיוחדת שהותאמה במיוחד לצורך הניסוי, ולהסתייע במכשיר מיוחד של חברת אורקם,. מכשיר זה ידריך את הבוחר ויקריא לו את פתקי ההצבעה, עד אשר הבוחר יאתר, בעצמו, את פתק ההצבעה הרצוי.

במידת הצורך, קלפי זו גם תאפשר את ביצוע הפעולות הנדרשות בתא ההצבעה בעזרת המלווה וללא המכשיר המיוחד.

כתובת הקלפיות יפורסמו באתר ועדת הבחירות וכן במוקד הטלפוני של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שמספריו:
3857* או 073-3899500
3859* או 073-3899501
3852* או 073-3899502​

השארת תגובה