באמצע ה'טיש': האדמו"ר התקשר לחסידיו

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ימי המשתה והשמחה עברו על חסידי ויז'ניץ בהתרוממות ובבחינת "וגילו ברעדה" כנהוג דורי דורות בויז'ניץ אשר נוהגים לשמוח אבל לא להשתכר כהוראת בעל ה"אמרי חיים" זצוק"ל,

בזמן השקיעה דתענית אסתר נכנס האדמו"ר לבית המדרש לתפילת מנחה וקיום מצוות מחצית השקל, כשמיד לאחר מכן התפללו מעריב והאדמו"ר ניגש לקריאת המגילה,

לאחר הפסקה קצרה נכנס האדמו"ר לערוך את שולחנו לכבוד היום ועורר את הציבור בריקודים ושמחה כאשר מידי פעם ופעם אומר דברי תורה לכבוד היום,

גם למוחרת בבוקר החג, לאחר תפילת שחרית שוב ניגש האדמו"ר לקריאת המגילה ואחר כך קיים את מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים,

במהלך היום לא נכנס האדמו"ר למשתה היין כנהוג, והסביר בערב כי צרות כלל ישראל היושבים על ליבו לא נתנו לו מנוח ולא נתנו לו כוחות להיכנס.

בשעות הערב נכנס האדמו"ר לעריכת שולחן פורים המרכזי בשמחה רבה, וביקש מהקהל לעזור לו בשמחה ובתפילה על הנצרכים לישועה, וכך היה הטיש בשמחה גדולה לאורך שעות רבות כי שוררו מניגוני פורים ושמחה,

לפתע ביקש האדמו"ר מהמשמשים בקודש שחייגו לכמה אשר מצפים ישועה ממדינות הים, וכך באמצע הטיש ולעיניי כל הקהל דיבר עימם האדמו"ר חיזקם ועודדם באומרו שנמצא כעת באמצע שולחן הטהור וכל הקהל מכוונים ומתפללים עליהם ובירכם בברכות וישועות במהרה.

בעת הפורים שפיל אשר סב סביב השיטה הקדושה וההתרחקות מהרחוב דיבר האדמו"ר רבות אודות העניין של לא למצא חן בעיניי הרחוב וכמה בעל הישועות משה זצוק"ל דיבר מעניין זה, השפיל הסתיים בתפילה על המצפים לישועה מבין החסידים בפרט ולכל עם ישראל בכלל,

וכך נהפך היכל הטישים מפורים ליום הכיפורים כאשר שוררו מניגוני הימים הנוראים ופני האדמו"ר הפכו ללהבות אש בבכיות ובתחנונים עד לאשר פצח בניגון "האטס געפוילט אלעס גוטס" ורקד עם המצפים לישועה באמרו "אחרי כזה פורים וכאלה תפילות אני בטוח שיהיה ישועה לכולם, ואני מבטיח להקדוש ב"ה אשר לעת כזאת ולשנה הבאה יהיה ישועות – השמחה אשר היה כאן הפורים יהיה כאין וכאפס על ההודעה והשבח שניתן להקדוש ברוך הוא", בהמשל הטיש הגישו לאדמו"ר את הקוויטלעך של כל הציבור, ולאחר כמה דקות של תפילה חרישית בירך האדמו"ר שליט"א את כל הציבור בכל מילי דמיטב, רפואות וישועות פרנסה ועוד ועוד.

שבת קודש ציינו בחסידות שבת יארצייט – דהיינו השבת שלפני יומא דהילולא של בעל הישועות משה זצוק"ל, האדמו"ר ניגש לכל התפילות לפני העמוד כשליח ציבור, ובמהלך יותר מ5 שעות בטיש דיבר מאוד מאוד בערגה וגעגועים על אביו האדמו"ר זצוק"ל ועל דרכו ושיטתו,

וכן במהלך סעודה שלישית עורר האדמו"ר את הקהל להתכוננן כדבעי לקראת האי יומא דהילולא רבה של אביו "בעל הישועות משה זצוק"ל" הן בבחינות על המנחת חינוך והן בלימוד תורתו הקדושה,

בחסידות יציינו השבוע את יומא דהילולא בעלייה לציון ובטיש יארצייט מיוחד, וכן ביום היארצייט יתקיים מבחן ענק על מנחת חינוך במצוות "מוסך השבת" אשר כידוע לפני שנה ביארצייט הכריז האדמו"ר על רצונו שימשיכו בדרך אביו אשר דיבר רבות על לימוד בספה"ק מנחת חינוך ועל רצונו שייבחנו לקראת הייארצייט השנה, וכן לאחר שנה שבחורי ואברכי החסידות השקיעו רבות בלימוד בספר המנחת חינוך, בכמה מסלולים שהותאמו לכל גיל ושכבה, יעמדו השבוע בכור המבחן המרכזי.

השארת תגובה