בני ברק תשקיע מליונים בפיתוח

בני ברק מציגה תכנית האגף לתשתיות ולפיתוח ל-2019: כ-80 מיליון שקל תקציב נוסף לתשתיות, פיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור

תשתיות
תשתיות
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

תקציב פיתוח מיוחד, בנוסף לתקציבים הקבועים, בסכום של 79,637,811 שקלים לעבודות בתחומים ככבישים, מדרכות, תיעול וניקוז, נגישות, גינות, חשמל ותאורת רחובות ומקוואות, עומד במרכזה של תכנית עבודה שהציג האגף לתשתיות ולפיתוח ולבינוי מוסדות חינוך וציבור של עיריית בני ברק לצוות עירוני מרכזי, במסגרת תכניות פיתוח ושדרוג שהגישו אגפים עירוניים, בהתאם להנחייתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, לשנת הכספים הנוכחית.

ההתכנסות רבת המשתתפים, שהשתרעה על פני ימים אחדים, לדיון ולגיבוש תכניות עבודה כלליות ומפורטות עם האגפים השונים, כללה את הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר העומד בראשות ההתכנסות, ובנוסף לו השתתפו גם הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה; רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; הרב דוד פינקל, רמ"ט רה"ע; הרב גדליהו סילמן, עוזר רה"ע וצוות מקצועי בכיר ומיומן.

בדיונים בתחומי פיתוח תשתיות ובינוי הדגיש הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה וראש אגף תשתיות ופיתוח, כי חזון האגף כולל פיתוח ושדרוג המרחב הציבורי והפיכתו לנוח ולבטוח לתושבי העיר, בינוי מוסדות חינוך וציבור לפי קצב שחרור הרשאות ממשרד החינוך, השלמת בינוי ופיתוח מקוואות, ייעול ושדרוג מערך התחבורה הציבורית בעיר, פיתוח מערכות מחשוב לניהול מערך התשתיות ושיפור השירות לתושב.

הרב חנוך זיידמן, מנהל האגף זה שנים רבות, שבנה את תכניות הפיתוח והבינוי, למול סעיפי התקציב המאושרים ובתיאום עם אינג' אלכס בליאצקי, מהנדס האגף ומנהל מח' תחזוקה באגף, נשא את ההרצאה המקצועית המרכזית במהלך הדיונים על הסוף בסריקת גרף גידול תקציב בלתי רגיל לביצוע בפועל של פיתוח תשתיות ולבינוי מוסדות חינוך חדשים ומקוואות.

בין תכניות העבודה לשנת הכספים הנוכחית-סלילת כבישים, מדרכות,  הסדרי תנועה, תגבור סימוני כבישים ודרכי גישה למוסדות בסך 6,400,000 ₪; תוספת לפיתוח פינת החי בסכום של 2 מיליון ₪; המשך פיתוח כבישים באזור מגדלי המשרדים והעסקים בצפון העיר בעלות כספית של 3 מיליון ₪; בינוי אולם חדש ברחוב הרב פתאיה בסך 2,1 מיליון ₪; עבודות נגישות למבנים, לגינות ולתחבורה ציבורית בעבור ציבור הנכים בסכום של 4,4 מיליון ₪; פיתוח ושדרוג קווי ניקוז ותיעול חדשים לקליטת מי גשמים, ובהם בגן קדושי בבל שברחוב הרב דנגור, ברחוב הרב עמיאל, ברחוב המכבים, בסמטת הרב יברוב, ברחוב מרים הנביאה וברחובות נוספים בסך 7,8 מיליון ₪; פיתוח גינות, ובהן ברחוב אבן גבירול, שדרות כפר עציון, גן המכללה וגינות אחרות בסך 12,700,000 ₪; גידור לבטיחות בסך 1 מיליון ₪; עבודות חשמל-1,5 מיליון ₪, תוספת תמרורים ותחזוקתם-1,5 מיליון ₪.

אשר לעבודות במקוואות, התכנית כוללת בינוי ותוספות, בסכום כולל של 23 מיליון ₪, במקוואות קריית הרצוג, שכונת רמת אלחנן, קריית ויז'ניץ, שכונת נוה-אחיעזר, שיכון ה', רחוב הרב קאליש, רחוב הרב דנגור, עבודות נוספות במקוואות ברח' בארי וברח' סוקולוב ועבודות שדרוג במקוואות אחרים.

מטעם המחלקות השונות שבאגף לתשתיות ולפיתוח הציגו נתונים ופרטים טכניים גם רו"ח ישראל פרנקנטהל, סגן מנהל האגף; הרב ישראל לייזר, סגן מנהל האגף ומנהל מח' חזות העיר; מר אהרון מחלוף, סגן מנהל האגף ומנהל מח' חשמל; אינג' אלכס בליאצקי, מהנדס האגף ומנהל מח' תחזוקה; מר צבי פוזננסקי, מנהל מח' גנים ונוף; אינג' מיכאל קירשטיין, מנהל מח' תעול וניקוז; גב' ציפורה אורלנצ'יק, מנהלת מח' תחבורה וזהירות בדרכים; גב' רחל פרידמן, מנהלת מח' תיאום ובקרה וגב' גיטי דינר, מזכירת האגף.

בין הפרויקטים החדשים באגף נמסר במפגש המקצועי על תכנית לטיפול מהיר יותר במפגעים באמצעות הגדלת צוותי עבודות תחזוקה ותיקונים, קידום נושא זהירות בדרכים ע"י הפעלות חווייתיות מתאימות להטמעת התחום ברחוב, בבתי-ספר ובתלמודי-תורה-תוספת שעות לפעילויות ומציאת מגרש חדש להפעלת התלמידים למטרה זו, פיתוח גינות לימודיות לכלל התלמידים ולילדים בחינוך מיוחד, התקנת מענה אוטומטי לפניות ציבור, מפורט לכל נושא בשירות הטלפוני ותשובות מיידיות במייל, הגברת דרכי הקשר הרציף עם המוקד העירוני שבהנהלת גב' חנה כ"ץ ושדרוג בניהול ההון האנושי שבאגף ע"י חידוש וריענון שגרות ניהול, ישיבות שבועיות קבועות לצורך עדכון ולהעברת מידע, השתלמות כלל אגפית בנושאים כפיתוח תודעת שירות, סדנא לתקשורת אפקטיבית וביצוע מדדים לאיכות מול כמות.

השארת תגובה