פשרת מעיין 2000 – 2.4 מיליון שקיות בחינם

רשת הסופרים מעיין 2000 מכרה שקיות פלסטיק שלא במסגרת החוק ולא הציבה שלטים בהתאמה • הפשרה שהתקבלה – שקיות חינם ללקוחות, המשרד להגנת הסביבה מתנגד

מעיין 2000
מעיין 2000
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

רשת הסופר-מרקטים הירושלמית מעיין 2000 שמרבית לקוחותיה נחשבים חרדים בשל המיקומים האסטרטגים בה בחרה להציב חלק ניכר מסניפיה, מכרה שקיות בלי שהציגה את מחירן בשלט ובלי שהעבירה את הכספים לקרן לשמירת הניקיון ונתבעה ייצוגית. במסגרת הפשרה הוחלט שהפיצוי לצרכנים יהיה חלוקת 2.4 מיליון שקיות פלסטיק – חינם.

אמנם לא מדובר ברשת גדולה הנחשבת ל"קמעונאי גדול" ועל כן היא לא מחויבת על פי חוק לגבות תשלום מצרכנים על שקיות, אך מקבלי ההחלטות החליטו להתנהג כאילו היו מחויבים לחוק ובשל כך נתבעו. הסדר הפיצוי בהליך של פשרה הוצע על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, שעדיין לא אישר אותו. המשרד להגנת הסביבה מתנגד: "יש עוד מי שחושב ששקיות ב'חינם' זה פיצוי".

מדובר בפשרה שהגיעה בעקבות בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשת מעיין אלפיים, אחרי שצרכן הגיש תביעה, בטענה שהיא גבתה מלקוחותיה כסף על שלושה מיליון שקיות, למרות שחוק השקיות לא חל עליה. לטענת הצרכן, הרשת לא העבירה היטל מהגבייה שגבתה על השקיות לקרן לשמירת הניקיון וכן לא הציבה שלטים בסניפיה בהם מוצג מחיר השקיות לצרכן, ומשכך בית העסק עבר על הוראות חוק הגנת הצרכן.

מעיין 2000 טענה שמדובר בטעות ובתום לב. לטענת הרשת, מיד עם הגעת תלונות בעניין היא הציבה שילוט בסניפיה בו ציינה כי גביית התשלום בגין שקיות נשיאה אינה מכוח חוק השקיות, אלא ככל מוצר צריכה אחר הנרכש על ידי הלקוחות. לטענתה לא מדובר בהטעיה מכוונת והיקף ההטעיה נמוך לעומת הנטען בתובענה.

לטענת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה גיא סמט, "חלוקה בחינם של שקיות כפיצוי לציבור נוגדת את מהות החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות. כמו-כן, ההסדר נוגד את מטרות החוק להסדרת הטיפול באריזות".

בשל עמדת המשרד להגנת הסביבה פנה היועמ"ש לבית המשפט בדברים: "הגורמים המקצועיים יבקשו להפנות את תשומת לב בית המשפט הנכבד להשפעה הסביבתית הצפויה מאישורו של הסדר הפשרה, בנוגע לחלוקת למעלה משני מיליון שקיות בחינם". יחד עם זאת המדינה לא הביעה התנגדות להסדר אך נציין את כוחו של הצרכן בהסדרי פשרה מסוג זה – העשוי להתבטל במידה ו- 50 לקוחות או יותר יתנגדו להיכלל בהסדר.

במהלך הדיון ובמסגרת הצעת בית המשפט לפשרה נקבע כי אחרי שהרשת תחלק שקיות חינם, אם היא תהיה מעוניינת להמשיך למכור שקיות בכסף, עליה ליידע לקוחותיה באמצעות שילוט מתאים.

השארת תגובה