אזעקת צבע אדום הופעלה בשדרות ובמועצה אזורית 'שער הנגב'

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח