דע את זכויותיך ליום הבוחר

יום הבחירות לכנסת קרב – מי חייב לעבוד ב9.4 ומי זכאי לתשלום גם אם נשאר בבית? • המדריך לבוחר

קלפי צבאית
קלפי צבאית

חוק הבחירות לכנסת קובע כי עובד המועסק אצל המעסיק שבועיים ויותר זכאי לשכרו הרגיל בגין יום הבחירות, על אף שלא עבד בפועל. ההיגיון בבסיס הקביעה הזו הוא לעודד את העובדים לממש את זכותם הדמוקרטית להצבעה, אלא שהזכאות לשכר בגין יום השבתון אינה מותנית בעצם ההצבעה, קרי: המעסיק אינו רשאי לדרוש מהעובד הוכחה לכך שאכן הצביע.

סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת קובע שיום הבחירות יהיה שבתון, שבו לא ניתן לחייב את העובדים לעבוד, זאת למעט בשירותי תחבורה וב"שירותים ציבוריים".

יום השבתון חל על כל עובדי המשק, למעט אם מדובר בעובדים בשירותי תחבורה ובשירותים ציבוריים אחרים. ועדת הבחירות המרכזית קובעת מהם השירותים הציבוריים שבהם יום הבחירות אינו מוגדר כיום שבתון, והיא מפרסמת הודעה על כך לקראת יום הבחירות בו מוחרגים בין היתר שירותי התחבורה, חניונים ותחנות דלק, תקשורת, מים וחשמל, עיתונות, החלקים במערכת הבריאות הפועלים גם בשבת וחג, מערכת הביטחון ושירותי ההצלה, חנויות לממכר מזון, בתי אוכל ומסעדות, בתי מלון, תיאטראות וקולנוע, מפעלי חרושת וחקלאות בהם יש תהליכי ייצור רציפים שלא ניתן להפסיקם, וכן שירותים אחרים הפועלים בשבת וחג במתכונת מיוחדת.

לא ניתן לחייב עובד שאינו עובד במקום עבודה, המוגדר כשירותים ציבוריים, לעבוד ביום שבתון עקב בחירות לכנסת. לא הגעתם לעבודה? אתם זכאים לשכר ולכל התנאים הנלווים, כאילו התייצבתם לעבודתם בפועל. מאידך, עובדים בשירותים ציבוריים, או עובדים שהסכימו לעבוד ביום הבחירות הנחשב ל"יום שבתון", יהיו זכאים לכפל משכורת, או לזיכוי של יום חופשה אחר ובנוסף לפול הקיים לזכותם במערכת.

עובדי המשמרות מחויבים בהתאם לסיווג מקום עבודתם וזה תלוי – אם מדובר בשירות ציבורי או לא. אם העובד עובד במשמרות אצל מעסיק שבהגדרתו נחשב ל"שירות ציבורי", ניתן לחייבו להתייצב למשמרת והוא יזכה בכפל שכר או כאמור ביום חופשה נוסף. אך אם מדובר במקום עבודה שעובדים בו משמרות, אשר אינו מקום עבודה הנכלל בהגדרת שירות ציבורי, לא ניתן יהיה לחייב את העובדים להתייצב לעבודה ביום השבתון. למרות אי התייצבותם של העובדים לעבודה, ישולם להם שכר מלא. במידה כאמור והמעסיק ביקש את העובד ליום השבתון והוא אינו נחשב ל"שירות ציבור" העובד זכאי לקבל תוספת של 100% לשכרו, או זיכוי ביום חופשה נוסף, בנוסף לשכר בגין אותו יום.

אמנם על מעסיקים ועובדים הנכללים ב"שירות הציבורי" לא חלה הוראת השבתון והמעסיק יכול לדרוש מהעובדים להתייצב לעבודתם, אך על המעסיק מוטלת החובה לאפשר לעובדים להצביע באותו יום: לפני, אחרי או במהלך המשמרת. שוטרים חיילים וסוהרים יכולים להצביע בקלפיות במקום השירות, או בקלפי בו הם רשומים במקום מגוריהם, לבחירתם.

השארת תגובה