מנדלבליט: הראיות, רק לאחר הבחירות

היועץ המשפטי לממשלה מקציב פרק זמן של שלושה חודשים בפני פרקליטי נתניהו, להיערך לשימוע

יקבל את עיטור העוז? היועמ"ש מנדלבליט
יקבל את עיטור העוז? היועמ"ש מנדלבליט
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

על רקע פרסום כתב החשדות נגד ראש הממשלה ובקשת פרקליטיו של נתניהו לדחות את פרסום חומר הראיות בתיקים השונים עד לאחר הבחירות, הרי שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע לבאי כוחו של ראש הממשלה ולבאי כוחם של יתר החשודים האחרים בפרשות 1000, 2000, ו-4000, כי לאחר שקילת עמדותיהם, ובשים לב למכלול נסיבות העניין, הוא ייעתר בחיוב לבקשת באי כוחו של ראש הממשלה, וישהה את מסירת חומרי החקירה בתיקים הקשורים לרה"מ, עד לאחר מועד הבחירות, וזאת ביחס לכלל החשודים.

כזכור, באי כוחו של ראש הממשלה ביקשו להשהות את מסירת החומרים נוכח טענתם לחשש שחומרי הראיות ימצאו את דרכם לכלי התקשורת ויפורסמו בתקופת הבחירות.
היועץ המשפטי לממשלה החליט כי בנסיבות העניין, ובשים לב לכך שתכלית מסירת חומרי החקירה היא על מנת לאפשר היערכות לחשודים לשימוע שייערך בעניינם, ונוכח הקירבה למועד הבחירות, הרי שבאיזון בין האינטרסים השונים יש מקום להיעתר בחיוב לבקשה.

חומרי החקירה האמורים יועמדו לרשות הסנגורים החל מיום 10.4.19 במשרדי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).
הסנגורים נתבקשו לפעול לתאם מועדים לעריכת שימועים, כך שאלו ייקבעו להיערך לכל המאוחר ביום 10.7.19.
השימוע לסנגורי ראש הממשלה יערך בפני היועץ המשפטי לממשלה, בעוד שיתר השימועים יערכו בפני פרקליטת מחוז ת״א (מיסוי וכלכלה).

השארת תגובה