הקיצונים בארה"ב יתמכו ב'פלג הירושלמי'

מהרז"ל
מהרז"ל
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

'הפלג הירושלמי' שעברו למוסדות על טהרת הקודש והתנתקו מתקציבי המדינה וגם לא מצביעים בבחירות מקבלים סיוע פומבי מחצרו של מהרז"ל בארה"ב גדולי התורה, ראשי ישיבות וראשי הכוללים יגיעו בתחילת חודש ניסן לארה"ב לדינר היסטורי באולם ענק אותם יארחו חסידות מהרז"ל המסע כבר כונה "מסע הגדולים".

מי שעומד מאחורי הנסיעה הוא האדמו"ר מהרז"ל שאליו פנו גדולי ישראל וראשי הישיבות בפניה נרגשת לבא לקראתם לעזרתם לאור ההתנתקות מהתקציבים שקבלו עד עתה מהמדינה.

במכתב שהגיע מישראל לידי האדמו"ר כותבים גדולי התורה וראשי הישיבות של הפלג הירושלמי "זכו ציבור בני התורה בארץ הקודש בשנים האחרונות להקים ולבסס מוסדות חינוך לבני ולבנות ישראל על טהרת הקודש, ויחד עם השנה האחרונה נפתחו עשרות מוסדות כאלו בכל רחבי ארה"ק לשם ולתפארת. וכידוע הדבר נצרך וקריטי מאד בתקופה זו ששלטון הרשע גמר אומר להחריב ולקעקע כל שם וזכר לשארית פליטתנו, וגזרו גזירות נוראות, החל מגזירת גיוס בני הישיבות וגזירת גיוס בנות אשר המצב מתדרדר והולך ה"י, והם גזרות שמד ממש, והדבר הנורא עד מאד מה שהוסיפו להחדיר דעותיהם הקלוקלות בבתי החינוך החרדיים שנהנים מתקציביהם עד כדי עקירת האמונה מילדי ישראל בתחכום רב ובעקיפין למען לא ירגישו במעשיהם".

האדמו"ר שנכנס לתמונה את גדולי עסקני ונגידי חצרו לטובת העניין, ובמשך כל השבועות האחרונים עמלו על תכנית מפורטת לימים שבהם יתקיים המסע שכולל בין השאר מעמד דינר היסטורי וקבלת פנים לגדולי התורה באולם ענק בניו יורק בהשתתפות 10,000 איש וכן ביקורי כבוד של ראשי הישיבות אצל נגידים בניו יורק וניו גרז'י, כשהיעד הוא לגייס 40 מיליון שקל בעבור המוסדות".

בחצר מהרז"ל אומרים שהנסיעה דווקא בזמן הבחירות היא דבר ראוי ומשובח, אשריהם של בני הפלג הירושלמי שלא עוסקים בבחירות ובכך הכוח שלנו לעזור להם גדול יותר. הרבי שלנו מתגייס בכל הכוח למרות שיש עליו את העול של המוסדות של חצרו אך למען החינוך הטהור ללא התערבות של המדינה הציונית.

השארת תגובה