הראב"ד: בני ה'פלאשמורה' שבו ליהדותם

לידי המערכת הגיע מכתב אותו שלח ראב"ד בד"צ שערי שלום ואשר עוסק בהשמצות נגד קהילת בני הפלאשמורה שעלו לישראל והתגיירו לחומרא

הגר"פ שפירא
הגר"פ שפירא
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

מכתב הראב"ד: "אותם אלו מבני העדה האתיפית שעלו ראשונים (היינו הנקראים "פלאשים") צריכים עפ"י ההלכה לעבור גירות לחומרא / מספק, ועפ"י פסיקת חכ"א, כנגד דעת רוב מנין ובנין, "נפטרו" מחובה זו, מה שגם גרם לכך שרבים מהם, אחר שלא הוצרכו לעבור תהליכי למידת יהדות, מחזיקים רח"ל בדת הקראית אותה "הנחילו" להם אבותיהם.

משא"כ אלו שעלו אחריהם, וכן המבקשים לעלות כעת, (היינו הנקראים "פלאשמורה") נדרשו ונדרשים ע"י המדינה לעבור תהליכי גיור, והמציאות מוכיחה כי 70% מבני הפלאשמורה מחזיקים בדת גם כעבור 20 שנה משעת הגיור. (וגם אלו שלדאבוננו "נשרו", אינם נמשכים לדת הקראית אשר כל באיה לא ישובון, אלא נהיו חילונים רגילים שמצוה עלינו לקרבם בעבותות של אהבה כלשון מרנא החזו"א זיע"א.)

ועכ"פ, ההשמצה כאילו יש קשר ביניהם לבין הנצרות הינה מנותקת לחלוטין מקרקע המציאות. גם אם ישנם מקרים כאלו, וספק גדול אם אכן ישנם – מדובר במיעוטא דמיעוטא דבטלים במיעוטא.

ומקור ההשמצות הינו בחלק מאותם בני העדה הפלאשית, שלא עברו גיור לחומרא, ושעל פי דתם הקראית אין את הכלל של "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא", וע"כ רוצים לדחות מכל וכל את בני הפלאשמורה המבקשים לשוב ליהדותם.

ובאופן תמוה מאוד חברו אליהם גורמים מציבור החרד"ל, אשר החליטו באופן חובבני להחריד ועל סמך גיבובי פרסומים מפוקפקים, לשתף פעולה דווקא עם בני הדת הקראית במקום עם אחינו ובשרנו השלמים עמנו בתורה ובמצוות."

השארת תגובה