הגר"ח לתלמידים: "שתזכו לדעת ש"ס ופוסקים"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי לתלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה: "שתזכו לדעת ש"ס ופוסקים"

אצל שר התורה הגר"ח קנייבסקי
אצל שר התורה הגר"ח קנייבסקי
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

קבוצה מבוחרת מתלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה שזכתה לסיים את מסכת גיטין, נכנסה השבוע למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בבני ברק ביחד עם רבי דב צביאלי מהנהלת הישיבה.

התלמידים נשאלו על ידי מרן שאלות על המסכת שלמדו בעמל ויגיעה. מרן שמח לשמוע את התשובות המהירות של הבחורים שהוכיחו בקיאות ושליטה במסכת גיטין. התשובות העלו שמחה על פניו של מרן שר התורה, בני הבית ציינו כי הדבר מעיד על השמחה הגדולה שיש לו לראות את בני הישיבות שוקדים על תלמודם יומם ולילה, ובקיאים במסכתות הנלמדות בישיבות הקדושות.

בתוך כך, בימים אלו מסכמים בישיבת 'בני יששכר' את הרישום המוצלח לישיבה, שהפכה לשם דבר בעולם הישיבות. בשל ההשקעה המרובה של רבני הישיבה שמטפחים כל אחד ואחד מבני הישיבה באופן מיוחד, והלימוד בעיון בסוגיות הנלמדות בדרך הישיבות הקדושות לאורם של גדולי ישראל.

השארת תגובה