129 מיליון על כף המאזניים: פרשת 'הולילנד' – הסוף

לפני כמעט 5 שנים, הגישה עיריית ירושלים תביעת עתק נגד יזמי הולילנד, בטענה כי אלו הונו אותה בחישוב היטלי ההשבחה. השבוע הסתיימו ההליכים סופית כשידה של העירייה על התחתונה

הולילנד, צילום: Adiel lo ויקיפדיה
הולילנד, צילום: Adiel lo ויקיפדיה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בדיון שנערך ביום שני בבית המשפט העליון, בהמלצתו החמה של בית המשפט (השופטים עמית, גרוסקופף וברק-ארז) ולאחר ביקורת קשה שהוטחה בה – הודיעה עיריית ירושלים כי היא חוזרת בה מערעורה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט רם וינוגרד) אשר דחה את תביעת הענק על סך של 129 מיליון ₪ שהגישה העירייה כנגד הלל צ'רני וחברת הולילנד תיירות שבשליטתו, וכנגד חברות הולילנד פארק וקלדש בניה, שקנו את הקרקע.

בתביעתה שהתנהלה בבית המשפט המחוזי טענה העירייה שהמוכרים והקונים רימו אותה, והביאו אותה לחתום על הסכם לפיו תוענק לנתבעים הנחה משמעותית בהיטל ההשבחה שעליהם לשלם לעירייה. העירייה טענה שבדיעבד התברר לה שהנתבעים לא גילו לה בזמן חתימת ההסכם עמה, כי כבר נרקמה ביניהם עסקה למכירת הקרקע, עובדה שאם הייתה בידיעת העירייה הייתה מביא לחיוב היטל השבחה הגבוה ב 130 מיליון ₪ מן הסכום שכבר שולם בפועל לעירייה – 20 מיליון דולר.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי התפרש על פני 70 עמודים ובו נדחתה לחלוטין תביעת העירייה והיא חויבה לשלם לנתבעים הוצאות בסכום כולל של למעלה ממיליון ₪. ביחס לשישה מתוך שבעה עדים שהעידו מטעם העירייה קבע בית המשפט כי: "למרבה הצער ניתן היה לרחוש אמון מוגבל ביותר לעדותם" וכי הם "ניסו להרחיק עצמם ככל הניתן מכל אשמה… גם במחיר של מסירת גרסאות תמוהות ובלתי סבירות, התנערות מדברים מפורשים שכתבו בזמן אמת, ואף התנערות ממסמכים שנראה שנערכו על ידם".

בניגוד לגרסת עדי העירייה, קבע השופט וינגורד כי אנשי העירייה ידעו גם ידעו שקיימת כוונה למכור את הקרקע עוד קודם שהעניקו את ההנחה בהיטל ההשבחה, ויתירה מכך – הם אף הנחו את שמאי העירייה להגיע להסכמות עם המוכרת, כך שבסופו של יום יקבע שהסכום שישולם הוא 20 מיליון דולר, סכום שהתברר שהוצע דווקא על ידי העירייה בעצמה. וינוגרד אף הסביר כי הצעת העירייה שהנתבעים ישלמו לה 20 מיליון דולר נבעה מן הצורך של העירייה לקבל סכום כספי גדול בתוך פרק זמן קצר לאור קשייה התקציביים הגדולים באותה תקופה.

בדיון שנערך בבית המשפט העליון הטיחו שלושת השופטים שאלות קשות בבא כוח העירייה והמליץ לבא כוח העירייה להקשיב ל"כינורות" המנגנים באולם בית המשפט ולמשוך את הערעור. בשלב מתקדם יותר של הדיון ציינו השופטים כי לא רק הכינורות מנגנים אלא גם החצוצרות, ובסופו של הדיון כבר ציינו שגם התופים החלו לתופף.

בית המשפט המליץ לבא כוח העירייה להסכים למחיקת הערעור וציין כי כנגד הסכמה זו ייפסקו נגד העירייה הוצאות מופחתות. בסופו של דבר, ובעקבות המלצת בית המשפט הודיע בא כוח העירייה כי העירייה חוזרת בה מן הערעור.

עקב דחיית הערעור, חויבה העיריה לשלם ליתר הצדדים 40,000 ₪ כהוצאות בגין הליך הערעור. סכום זה מצטרף לסכום של למעלה ממיליון ₪ שהעירייה כבר שילמה לנתבעים כהוצאות בגין ההליך בבית המשפט המחוזי, סכום אשר על נותר על כנו בעקבות חזרת העירייה מהערעור.

את הולילנד פארק ייצגו עורכי הדין בעז פייל ואיל אייכל ממשרד יגאל ארנון.

=== ===

השארת תגובה