בעיות הזמן: 'איגוד הסמינרים' התכנס בבני ברק

עשרות מנהלי סמינרים מכל החוגים והעדות ומכל רחבי הארץ התכנסו השבוע לדיון מעמיק בבעיות השעה ביוזמת 'איגוד מנהלי הסמינרים'

סמינרים
סמינרים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מייסדת סמינרי "בית יעקב" מרת שרה שנירר ע"ה הייתה רווה נחת, לו ביקרה ביום שני השבוע באולמי "גני הזית" בבני ברק, נוכחת לראות כיצד יציר כפיה היה למעצמה של חינוך במסורת אבות ברוח ישראל סבא, עשרות אנשי חינוך מנהלי הסמינרים לבנות "בית יעקב" חברי איגוד הסמינרים מכל החוגים נקראו ובאו להזמנה של "איגוד מנהלי הסמינרים" ב'ארץ ישראל' לכנס חיזוק חינוך בית יעקב ועניינים העומדים על הפרק והדרך להתמודדות עמם.

הכנס נערך ביוזמת "איגוד מנהלי הסמינרים" של "בית יעקב" לא נועד לטפיחת שכם עצמית – אלא לסיעור מוחות ומחשבה מול הבעיות הקשות וההתמודדויות לא טויחו, להיפך, הן הוצבו על ראש סדר היום בשיחות ודיונים וזכו למלא תשומת הלב המשותפת.

עשרות מנהלי הסמינרים חברי איגוד הסמינרים מכל רחבי הארץ הקיפו כאמור את כל החוגים ליטאים לצד חסידים, ספרדים לצד אשכנזים, עובדה שהעידה על הדרך המשותפת והאחידה של הציבור החרדי בהתגוננות מול פגעי הזמן, מפליא היה לראות כיצד כל חוג יכול להעשיר את משנהו במשותף ביניהם, ביוזמות ובפתרונות, ובהצבת רעיונות להצלחת החינוך.

לאחר דברי הנחייה ממנכ"ל האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ שאירגן וניווט את הכנס כיבד בדברי פתיחה את הגאון רבי זאב וולף מנהל סמינר הרב וולף ויו"ר האיגוד. לאחר דברי הפתיחה ריתק את הציבור במשך שעה ארוכה הגאון רבי משה ברזובסקי, ראש ישיבת סלונים וחבר ועדת הרבנים לענייני חינוך שע"י מועצת גדולי התורה, בדבריו עמד על דרך החינוך שיש להנחיל לבנות ישראל עפ"י הכוונת גדולי ישראל. בסיום דבריו איחל למנהלים שחפץ ה' בידם יצליח וכל התלמידות יצאו חדורות לעשות את רצון ה', וזה עיקר חינוך להכשיר את התלמידות לעמוד בניסיונות הדור.

את הנאום המרכזי נשא הגאון רבי מאיר קסלר, רב העיר מודיעין עילית וחבר ועדת הרבנים לענייני חינוך שע"י מועצת גדולי התורה, בדבריו הביא את דבר גדולי הדור על דרך החינוך בבית יעקב. בסיום דבריו הביע הוקרה למנהלים שעושים הכל לחנך את בנות ישראל ליראת שמים, לצניעות ולמידות טובות, ואיחל שהקב"ה יפתח את אוצרו הטוב לכל אחד ואחד שיוכל להעמיד דורות של אימהות צנועות חדורות באמונה, בצניעות וביראת שמים. שזה יהיה הדור שנוכל לקבל פני משיח צדקנו.

לאחר דברי הרבנים הגאונים התקיים פאנל מנהלי סמינרים בעניינים העומדים על הפרק. בתום הכנס יצאו מנהלי הסמינרים בתחושת חיזוק סיעור רעיונות והצטיידות בכלים חדשים ובתובנות חדשות להמשך עבודתם הפורייה. מנהלי הסמינרים הביעו את תודתם והערכתם להנהלת איגוד הסמינרים ובמיוחד למנכ"ל האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ אשר עומד כל השנה לימין מנהלי הסמינרים ובפרט בארגון הכנס המוצלח.

השארת תגובה